E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2559


ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2559
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:29 น. ]โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1