E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


(2) ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2559


ประชุมผู้บริหารในสังกัดสพป.เชียงราย ครั้งที่ 2/2559
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:38 น. ]โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1