E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2559


ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2559
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:47 น. ]โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:50 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:50 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:53 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 21:57 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1