E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


(3)ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2559


ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2559
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:54 น. ]โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:57 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:58 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 21:00 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 21:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 21:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.139 [ วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 21:56 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1