E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


แจกริบบิ้นถวายความอาลัย (2)


นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่จัดทำริบบิ้นสีดำ จำนวน 3,500 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายและบริการติดแขนเสื้อให้แก่ประชาชนในเขตบริการ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10:41 น. ]โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1