E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่


สพป.เชียงราย เขต1 จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2559 ครั้งที่ 66 วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2559 ณ รร.บ้านหัวดอย รร.บ้านโป่งฮึ้ง รร.อนุบาลห้วยสัก รร.ห้วยสักวิทยาคมและรร.สาธิตมรภ.เชียงราย
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:37 น. ]กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนระดับประถม ม.ต้น ณ รร.ห้วยสักวิทยาคม เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1การแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องร่อน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ณ รร.ห้วยสักวิทยาคม เมื่อ 6 พ.ย. 2559
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1