E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


(9) ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่


สพป.เชียงราย เขต1 จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 ครั้งที่ 66 วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2559 ณ รร.บ้านหัวดอย รร.บ้านโป่งฮึ้ง รร.อนุบาลห้วยสัก รร.ห้วยสักวิทยาคมและรร.สาธิตมรภ.เชียงราย
ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 119.76.110.180 [ วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21:58 น. ]โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.180 [ วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.180 [ วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.180 [ วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 22:00 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.180 [ วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 22:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.180 [ วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 22:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.180 [ วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 22:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.180 [ วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 22:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.180 [ วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 22:04 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.180 [ วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 22:05 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1