E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


รวมพลังแห่งความภักดี


นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:36 น. ]โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1