E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


รวมพลังแห่งความภักดี (2)


นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:42 น. ]โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1