E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ


วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:27 น. ]โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1