E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ (2)


วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:34 น. ]โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 06:57 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1