E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


พิธีบำเพ็ญกุศล ครบ 60 วัน


ส่วนราชการและข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล (ครบ 60 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 119.76.110.16 [ วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 07:07 น. ]โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 07:08 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 07:08 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 07:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 07:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 07:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 07:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 07:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 07:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.16 [ วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 07:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1