E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66


ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จ.ลำปาง วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 119.76.110.96 [ วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 14:24 น. ]โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.96 [ วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 14:25 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.96 [ วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 14:25 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.96 [ วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 14:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.96 [ วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 14:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.96 [ วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 14:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.96 [ วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 14:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.96 [ วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 14:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.96 [ วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 14:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1