E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ดร.สมบรูณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5)
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 10.0.3.84, 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10:37 น. ]โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 10.0.3.84, 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 10.0.3.84, 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 10.0.3.84, 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1