E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ E-album ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 291 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0283 (4) รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [16 พ.ค. 2559] 105 9 [16 พ.ค. 2559]
0282 (3) รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [16 พ.ค. 2559] 87 9 [16 พ.ค. 2559]
0281 (2) รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [16 พ.ค. 2559] 66 9 [16 พ.ค. 2559]
0280 รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [16 พ.ค. 2559] 75 9 [16 พ.ค. 2559]
0279 ครูเชียงรายเกมส์ (6) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [21 มี.ค. 2559] 160 13 [21 มี.ค. 2559]
0278 ครูเชียงรายเกมส์ (5) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [21 มี.ค. 2559] 145 14 [21 มี.ค. 2559]
0277 ครูเชียงรายเกมส์ (4) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [21 มี.ค. 2559] 145 14 [21 มี.ค. 2559]
0276 (3) ครูเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 8 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [20 มี.ค. 2559] 167 10 [20 มี.ค. 2559]
0275 (2) ครูเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 8 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [20 มี.ค. 2559] 164 11 [20 มี.ค. 2559]
0274 ครูเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 8 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [20 มี.ค. 2559] 162 11 [20 มี.ค. 2559]
0273 60ปี อนุบาลเชียงราย ขจรขจายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำสู่สากล (5) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [18 ก.พ. 2559] 139 11 [18 ก.พ. 2559]
0272 60ปี อนุบาลเชียงราย ขจรขจายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำสู่สากล (4) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [18 ก.พ. 2559] 123 11 [18 ก.พ. 2559]
0270 60ปี อนุบาลเชียงราย ขจรขจายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำสู่สากล (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [18 ก.พ. 2559] 130 11 [18 ก.พ. 2559]
0269 60ปี อนุบาลเชียงราย ขจรขจายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำสู่สากล (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [18 ก.พ. 2559] 120 11 [18 ก.พ. 2559]
0268 60ปี อนุบาลเชียงราย ขจรขจายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำสู่สากล มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [18 ก.พ. 2559] 116 11 [18 ก.พ. 2559]
0267 (4) พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯและเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2557 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [12 ก.พ. 2559] 140 11 [12 ก.พ. 2559]
0266 (3) พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯและเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2557 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [12 ก.พ. 2559] 131 8 [12 ก.พ. 2559]
0265 (2. )พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯและเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2557 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [12 ก.พ. 2559] 123 13 [12 ก.พ. 2559]
0264 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯและเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2557 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [12 ก.พ. 2559] 137 12 [12 ก.พ. 2559]
0263 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯและเหรียญจักรพรรดิมาลา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [12 ก.พ. 2559] 137 12 [12 ก.พ. 2559]
0262 (7) Hat Party Happy newyear 2016 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 [4 ม.ค. 2559] 158 11 [4 ม.ค. 2559]
0260 (6) Hat Party Happy newyear 2016 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [30 ธ.ค. 2558] 153 13 [4 ม.ค. 2559]
0259 (5) Hat Party Happy newyear 2016 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [30 ธ.ค. 2558] 142 12 [30 ธ.ค. 2558]
0258 Hat Party Happy newyear 2016 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [30 ธ.ค. 2558] 136 11 [30 ธ.ค. 2558]
0257 ็(4) Hat Party Happy newyear 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [30 ธ.ค. 2558] 146 15 [30 ธ.ค. 2558]
0256 (็3) Hat Party Happy newyear 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [30 ธ.ค. 2558] 130 13 [30 ธ.ค. 2558]
0255 (็2) Hat Party Happy newyear 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [30 ธ.ค. 2558] 139 12 [30 ธ.ค. 2558]
0254 ็Hat Party Happy newyear 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 [30 ธ.ค. 2558] 149 11 [30 ธ.ค. 2558]
0253 บวงสรวงพญามังราย (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [29 ธ.ค. 2558] 139 9 [29 ธ.ค. 2558]
0252 บวงสรวงพญามังราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [29 ธ.ค. 2558] 134 9 [29 ธ.ค. 2558]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=1 กำลังแสดงหน้าที่ 2/10 หน้าถัดไป=3
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>