E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ E-album ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 291 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0250 (4) วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 [7 ธ.ค. 2558] 130 13 [7 ธ.ค. 2558]
0249 (3) วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 [7 ธ.ค. 2558] 121 12 [7 ธ.ค. 2558]
0248 (2) วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 [7 ธ.ค. 2558] 129 13 [7 ธ.ค. 2558]
0247 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 [7 ธ.ค. 2558] 122 12 [7 ธ.ค. 2558]
0246 (13) งานเกษียณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [23 ก.ย. 2558] 238 12 [23 ก.ย. 2558]
0245 (12) งานเกษียณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [23 ก.ย. 2558] 180 12 [23 ก.ย. 2558]
0243 (11) งานเกษียณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [23 ก.ย. 2558] 165 12 [23 ก.ย. 2558]
0242 (10) งานเกษียณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [23 ก.ย. 2558] 152 12 [23 ก.ย. 2558]
0241 (9) งานเกษียณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [23 ก.ย. 2558] 151 12 [23 ก.ย. 2558]
0240 (8) งานเกษียณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [23 ก.ย. 2558] 160 12 [23 ก.ย. 2558]
0239 (7) งานเกษียณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [23 ก.ย. 2558] 157 12 [23 ก.ย. 2558]
0238 (6) งานเกษียณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [23 ก.ย. 2558] 162 12 [23 ก.ย. 2558]
0237 (5) งานเกษียณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [23 ก.ย. 2558] 174 12 [23 ก.ย. 2558]
0236 (4) งานเกษียณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส..สพป.เชียงราย เขต 1 [23 ก.ย. 2558] 165 12 [23 ก.ย. 2558]
0235 (3) งานเกษียณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [23 ก.ย. 2558] 185 12 [23 ก.ย. 2558]
0233 (2) งานเกษียณ 25582 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [23 ก.ย. 2558] 184 12 [23 ก.ย. 2558]
0232 งานเกษียณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [23 ก.ย. 2558] 209 12 [23 ก.ย. 2558]
0231 (3) รองฯอนุสรณ์ ฟูเจริญ ตรวจเยี่ยม BBL DLTV โป่งพระบาท มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [22 ส.ค. 2558] 121 12 [22 ส.ค. 2558]
0230 (2) รองฯอนุสรณ์ ฟูเจริญ ตรวจเยี่ยม BBL DLTV โป่งพระบาท มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [22 ส.ค. 2558] 100 11 [22 ส.ค. 2558]
0229 รองฯอนุสรณ์ ฟูเจริญ ตรวจเยี่ยม BBL DLTV โป่งพระบาท มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [22 ส.ค. 2558] 116 12 [22 ส.ค. 2558]
0227 ถวายพระพร-จุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [13 ส.ค. 2558] 99 13 [13 ส.ค. 2558]
0226 (2) วันเฉลิมพระชนมฯ ใส่บาตร-ถวายพระพร 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 [13 ส.ค. 2558] 63 8 [13 ส.ค. 2558]
0225 วันเฉลิมพระชนมฯ ใส่บาตร-ถวายพระพร 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [13 ส.ค. 2558] 68 9 [13 ส.ค. 2558]
0224 (2) สพป.ชร.1ถวายราชสักการะ-ถวายพระพร-Big Cleaning Day มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [13 ส.ค. 2558] 71 11 [13 ส.ค. 2558]
0223 สพป.ชร.1ถวายราชสักการะ-ถวายพระพร-Big Cleaning Day มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [13 ส.ค. 2558] 68 11 [13 ส.ค. 2558]
0222 อบรมประวัติศาสตร์และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (4) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [25 ก.ค. 2558] 134 10 [25 ก.ค. 2558]
0221 อบรมประวัติศาสตร์และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [25 ก.ค. 2558] 115 10 [25 ก.ค. 2558]
0220 อบรมประวัติศาสตร์และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [25 ก.ค. 2558] 120 10 [25 ก.ค. 2558]
0219 อบรมประวัติศาสตร์และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 [25 ก.ค. 2558] 122 10 [25 ก.ค. 2558]
0218 ต้อนรับรมช.ศึกษาธิการ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 [21 ก.ค. 2558] 81 12 [21 ก.ค. 2558]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=2 กำลังแสดงหน้าที่ 3/10 หน้าถัดไป=4
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>