E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ E-album ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 291 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0117 (8) สพป.เชียงราย เขต1 จัดกิจกรรม OD มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [22 ก.ย. 2557] 174 11 [22 ก.ย. 2557]
0116 (7) สพป.เชียงราย เขต1 จัดกิจกรรม OD มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [22 ก.ย. 2557] 170 11 [22 ก.ย. 2557]
0115 (6) สพป.เชียงราย เขต1 จัดกิจกรรม OD มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [22 ก.ย. 2557] 174 11 [22 ก.ย. 2557]
0114 (5) สพป.เชียงราย เขต1 จัดกิจกรรม OD มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [22 ก.ย. 2557] 180 12 [22 ก.ย. 2557]
0113 (4) สพป.เชียงราย เขต1 จัดกิจกรรม OD มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [21 ก.ย. 2557] 166 11 [21 ก.ย. 2557]
0112 (3) สพป.เชียงราย เขต1 จัดกิจกรรม OD มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [21 ก.ย. 2557] 157 11 [21 ก.ย. 2557]
0111 (2) สพป.เชียงราย เขต1 จัดกิจกรรม OD มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ สพป.เชียงราย เขต 1 [21 ก.ย. 2557] 187 12 [21 ก.ย. 2557]
0110 (1) OD สพป.เชียงราย เขต1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [21 ก.ย. 2557] 183 11 [21 ก.ย. 2557]
0109 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [13 ส.ค. 2557] 128 10 [13 ส.ค. 2557]
0108 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [13 ส.ค. 2557] 138 14 [13 ส.ค. 2557]
0106 ทำบุญสำนักงาน-บวงสรวงพ่อขุนมังรายมหาราช มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [3 ส.ค. 2557] 168 8 [3 ส.ค. 2557]
0105 ทำบุญสำนักงาน-บวงสรวงพ่อขุนมังรายมหาราช (4) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [3 ส.ค. 2557] 151 8 [3 ส.ค. 2557]
0104 ทำบุญสำนักงาน-บวงสรวงพ่อขุนมังรายมหาราช (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [3 ส.ค. 2557] 154 10 [3 ส.ค. 2557]
0103 ทำบุญสำนักงาน-บวงสรวงพ่อขุนมังรายมหาราช (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [3 ส.ค. 2557] 147 10 [3 ส.ค. 2557]
0102 ทำบุญสำนักงาน-บวงสรวงพ่อขุนมังรายมหาราช มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [3 ส.ค. 2557] 151 10 [3 ส.ค. 2557]
0101 (ุุ6)โครงการคุ้มกันภัยพิบัติ 2557 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [29 มิ.ย. 2557] 229 12 [29 มิ.ย. 2557]
0100 (5)โครงการคุ้มกันภัยพิบัติ 2557 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [29 มิ.ย. 2557] 191 10 [29 มิ.ย. 2557]
0099 (4)โครงการคุ้มกันภัยพิบัติ 2557 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [29 มิ.ย. 2557] 190 10 [29 มิ.ย. 2557]
0098 (3)โครงการคุ้มกันภัยพิบัติ 2557 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [29 มิ.ย. 2557] 192 10 [29 มิ.ย. 2557]
0097 (2)โครงการคุ้มกันภัยพิบัติ 2557 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [29 มิ.ย. 2557] 208 10 [29 มิ.ย. 2557]
0096 โครงการคุ้มกันภัยพิบัติ 2557 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [29 มิ.ย. 2557] 198 12 [29 มิ.ย. 2557]
0095 หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก ตั้งจิตอธิฐานมหาพุทธาคุณ เหรียญพ่อขุนมังราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [25 มิ.ย. 2557] 153 7 [25 มิ.ย. 2557]
0094 พระครูภาวนาภิรัต ตั้งจิตอธิฐานมหาพุทธาคุณ เหรียญพ่อขุนมังราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [25 มิ.ย. 2557] 103 8 [25 มิ.ย. 2557]
0093 ครูบาบุญตัน เตชธฺมโม ตั้งจิตอธิฐานมหาพุทธาคุณ เหรียญพ่อขุนมังราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [25 มิ.ย. 2557] 302 11 [25 มิ.ย. 2557]
0092 ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานห้องเรียนอุ่นใจ(1) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [19 มิ.ย. 2557] 131 11 [19 มิ.ย. 2557]
0091 ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานห้องเรียนอุ่นใจ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [19 มิ.ย. 2557] 122 12 [19 มิ.ย. 2557]
0090 ตรวจราชการและติดตามการแก้ไขสถานการณ์ไข้มาลาเรียระบาดในโรงเรียน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [19 มิ.ย. 2557] 66 8 [19 มิ.ย. 2557]
0089 หลวงพ่อครูบาอินสม สุทธุจิตโต ตั้งจิตอธิฐานมหาพุทธาคุณ เหรียญพ่อขุนมังราย(1) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [10 มิ.ย. 2557] 281 9 [10 มิ.ย. 2557]
0088 หลวงพ่อครูบาอินสม สุทธุจิตโต ตั้งจิตอธิฐานมหาพุทธาคุณ เหรียญพ่อขุนมังราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [10 มิ.ย. 2557] 582 10 [10 มิ.ย. 2557]
0087 พระครูวิกรมสมาธิคุณ (พระวิปัสสนาจารย์)ตั้งจิตอธิฐานมหาพุทธาคุณ เหรียญพ่อขุนมังราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [4 มิ.ย. 2557] 477 18 [4 มิ.ย. 2557]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=6 กำลังแสดงหน้าที่ 7/10 หน้าถัดไป=8
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>