จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1269884 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1351 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (6)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (5)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (4)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (3)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (2)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (1)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
32 ครั้งผลการสอบข้อสอบกลาง ม2 19 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
32 ครั้งผลการสอบข้อสอบกลาง ม119 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งผลการสอบข้อสอบกลางชั้น ป5 สังกัด สพฐ15 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
67 ครั้งผลการสอบข้อสอบกลางชั้น ป4 สังกัด สพฐ15 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
94 ครั้งผลการสอบข้อสอบกลางชั้น ป2 สังกัด สพฐ15 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
14 ครั้งผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น (บุคลากรตามมาตรา38 ค.(2)15 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
47 ครั้งรายงานประจำปี sar ปีการศึกษา 2560 ระดับ ป.1-614 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
24 ครั้งรายงานประจำปี sar ปีการศึกษา 2560 ระดับอนุบาล-ม.314 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
45 ครั้งรายงานประจำปี sar ปีการศึกษา 2560 ระดับอนุบาล-ป.614 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
22 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)27 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ครั้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบบรมครูผู้สอนการจัดบูรณาการโดยการเรียนรู้แบบActive Learning19 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
87 ครั้งกระดาษคำตอบข้อสอบกลาง19 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
61 ครั้งไฟล์การชี้แจงการสอบข้อสอบกลาง18 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
23 ครั้งแจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนให้แก่ผ้รับจ้างแล้วแต่ 2,4,14 กพ.6115 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17 ครั้งหลักเกณฑ์และวิธีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 38ค.(2)5 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 38 ค.(2)5 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ครั้งแจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนให้แก่ผ้รับจ้างแล้วแต่ 25 มค.-2 กพ.615 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
56 ครั้งตารางสอบ ข้อสอบกลาง4 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
28 ครั้งเอกสารประกอบการร่างคำสั่งข้อสอบกลาง4 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
40 ครั้งไฟล์ร่างคำสั่งข้อสอบกลาง4 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
55 ครั้งโครงสร้างข้อสอบกลาง4 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
25 ครั้งเอกสารการประชุมชี้แจงฯ มือการใช้งาน Logbook2 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 ครั้งดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้31 มกราคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
19 ครั้งโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE Schools Partnerships Project 201829 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 1725 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ครั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ/เลื่อนวิทยฐานะ25 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งแจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนให้แก่ผ้รับจ้างแล้วแต่ 6 พย.60-18 มต.6119 มกราคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
76 ครั้งประกาศผลการสรรหาเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)19 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกาศฯ ของสำนักงานคุรุสภาประจำปี6119 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
73 ครั้งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการงานวิจัย17 มกราคม 2561กลุ่มอำนวยการ
ครั้งการยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครู ประจำปี 256110 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ครั้งการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 256129 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ครั้งประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256128 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ครั้งอบรมหลักสูตรเร่งรัด"เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล"28 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลางฯ รุ่นที่ 528 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
52 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา26 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 ครั้งประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานTOEFL ITP20 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งปฏิทินประเมินข้าราชการครูฯ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ.256120 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
34 ครั้งแบบฟอร์มสัญญายืมเงินค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 19 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17 ครั้งม.พะเยาประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง"Thailand Education 4.0" ฯ15 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งม.ราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารสินทรัพย์15 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2561 12 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ครั้งประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ประจำปี 256012 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
31 ครั้งเพิ่มเติมการชี้แจงการกรอกรายชื่อนักเรียนเข้าสอบข้อสอบกลาง11 ธันวาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/28 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36