จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1307602 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1436 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
47 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี15 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
63 ครั้งแจ้งโอนเงินค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน 6 โรงเรียน8 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี8 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี6 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
91 ครั้งแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา3 สิงหาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี3 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
63 ครั้งแบบฟอร์มการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 25591 สิงหาคม 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
64 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี29 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดหาพัสดุฯ27 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
109 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี26 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
37 ครั้งแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง"โลกแห่งการสื่อสาร" เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์25 กรกฎาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งคำชี้แจงการกรอกข้อมูลโครงการระบบบัญชีสถานศึกษา21 กรกฎาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
126 ครั้งคู่มือการรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา(1)21 กรกฎาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
63 ครั้งขอเชิญร่วมงานตลาดนัดวิจัย ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา13 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี13 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
92 ครั้งแบบรายงานข้อมูลการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559 12 กรกฎาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
65 ครั้งโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งแบบรายงานข้อมูล ทร.14เพื่อติดตามและประเมินผล(กลุ่มส่งเสริมฯ)8 กรกฎาคม 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
61 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ7 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการฯ7 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งแบบรายงานข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผล(กลุ่มส่งเสริมฯ)6 กรกฎาคม 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
55 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน6 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
61 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 25595 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
47 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลเด็กเล่นเกมในยุคปัจจุบัน5 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯครูผู้ช่วย ในบัญชี กศจ.เชียงราย(เพิ่มเติม)1 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
81 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี29 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65 ครั้งกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดลำดับที่ขึ้นบัญชี กศจ.เชียงราย29 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี28 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
56 ครั้งกรอกข้อมูลห้องงสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน28 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชี กศจ.เชียงราย28 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
90 ครั้งผลการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์27 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
43 ครั้งแบบประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้24 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ครั้งการสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนชั้น ป.๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙24 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
59 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี23 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
57 ครั้งประชาสัมพันธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด21 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งแจ้งการยืนยันข้อมูล B-OBEC 59 ส่ง สพฐ. โดยตรง ของ รร. สังกัด สพป.เชียงราย เขต 121 มิ.ย 59กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งลดเวลา20 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งประกาศหลักเกณฑ์การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยของ กศจ.เชียงราย15 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
103 ครั้งการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครูในสถานศึกษา(10 มิ.ย.2559)14 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
84 ครั้งแผนการดำเนินงานคัดเลือก13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งเกณฑ์คัดเลือกBest practiceด้านการวิจัย13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
13 ครั้งเกณฑ์คัดเลือกBest practiceด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
47 ครั้งเกณฑ์คัดเลือกBest practiceด้านการจัดการเรียนการสอน13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งเกณฑ์คัดเลือกBest practiceด้านบิหารจัดการ13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งpowerpiont "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" ผอ.นพรัตน์บรรยาย วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๙13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
91 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC59 ส่ง สพฐ.9 มิ.ย. 2559กลุ่มนโยบายและแผน
58 ครั้งแจ้งสถานะการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ของโรงเรียนในสังกัด ส่ง สพฐ.8 มิ.ย. 2559กลุ่มนโยบายและแผน
51 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ฯ8 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งแจ้งสถานะการส่งข้อมูล นักเรียนรายบุคคล DMC59 ส่ง สพฐ.7 มิ.ย. 2559กลุ่มนโยบายและแผน
109 ครั้งแบบติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับโรงเรียน (ของ สพฐ.)7 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาฯรับรองบุคคลพิการทางการศึกษา5 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36