จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1311966 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1441 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
72 ครั้งตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย34 มี.ค.58กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกฯครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ4 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐฯ3 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
68 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 25583 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสุตรระยะสั้น คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง3 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
35 ครั้งโอนเงินอุดหนุนนักเรียนพักนอน3 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
70 ครั้งโปรแกรม อ สุริยันต์2 มีนาคม 2558กลุ่มนิเทศ
46 ครั้งการกรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (ภายในวันที่ 5 มี.ค. 58)27 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนโยบายและแผน
71 ครั้งขอเชิญร่วมบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองผ่านแบบ ภ.ง.ด.90.9126 กุมภาพันธ์ 2558อำนวยการ
71 ครั้งคู่มืออัฟโหลดตารางExcelโปรแกรมระบบริหารและติดตามการส่งเสริมการจัดการศึกษา26 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
65 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ฯ25 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ครั้งประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา 24 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
100 ครั้งมาตรการในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย23 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งข้อสอบกลาง ม1-222 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศ
112 ครั้งข้อสอบกลาง ป.522 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศ
111 ครั้งข้อสอบกลาง ป422 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศ
127 ครั้งข้อสอบกลาง22 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศ
125 ครั้งPOWERPOINT การประชุมกรรมการคุมสอบด้วยข้อสอบกลาง22 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศ
ครั้งตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย120 กพ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
20 ครั้งตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย20 กพ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
82 ครั้งpower point ประชุมกรรมการคุมสอบ NT5720 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
69 ครั้งปฏิทินการเปิด ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 20 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
70 ครั้งประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ"18 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
58 ครั้งสพป.เชียงราย เขต 1 รับสมัครครูผ้ช่วย (ว.16) เอกสารสำคัญ ที่ต้องแนบกับสำเนาสัญญา18 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
72 ครั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิ17 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางการบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย13 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
68 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล)13 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 2213 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งรับใบแจ้งยอด กบข. ปี พ.ศ. 255710 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
105 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ9 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
123 ครั้งใบงานที่ 2 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน8 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
84 ครั้งใบงานที่ 1 กำหนดตัวชี้วัดค่านิยมหลัก12 ประการ8 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
74 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา 6 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งนิทานรักเมืองไทย สำหรับประเมินพัฒนาการนักเรียนอนุบาล4 กพ2558กลุ่มนิเทศ
88 ครั้งรายงานโครงการห้องสมุด4 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
49 ครั้งตารางกรอกมาตรฐานห้องสมุด4 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
61 ครั้งรายงานประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน 4 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
72 ครั้งแบบประเมินมาตรฐานห้องสมุด4 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
71 ครั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชการเรื่องการป้องปรามการทุจริตลดความเสี่ยงฯ30 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
78 ครั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี30 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
48 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ"สรรพวิธีสร้างสีสันการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย"ม.ธรรมศาสตร์29 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรมปี 2558 ม.ธรรมศาสตร์29 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
93 ครั้งคำสั่งONET 2557 ม.328 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
47 ครั้งคำสั่งONETป.6 2557 28 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ28 มกราคม 2558กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งคู่มือโปรแกรมระบบบริหารและติดตามการส่งเสริมการศึกษา สพป.ชร.128 มกราคม 2558กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
70 ครั้งจำนวนครูพานักเรียนเข้าสอบ (ค่าตอบแทน)ใหม่ (2003)27 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนครูพานักเรียนเข้าสอบ(ใหม่)(๒๐๐๓)27 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
90 ครั้งบัญชีจำนวนครูพานักเรียนเข้าสอบป.๖ของแต่ละโรงเรียน27 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
68 ครั้งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนครูพานักเรียนเข้าสอบ(ใหม่)27 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36