จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1307617 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1436 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
63 ครั้งประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประกาศผลการคัดเลือกนัก15 ธันวาคม 2557บริหารงานบุคคล
42 ครั้งการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ปี 58 (ประธาน 16 กลุ่ม)11 ธันวาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
54 ครั้งการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ปี 58 (ประธาน 4 กลุ่ม)11 ธันวาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
83 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี2558เล่ม58 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
48 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี2558เล่ม48 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
69 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี2558เล่ม38 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี2558เล่ม28 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี2558เล่ม18 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
37 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา4 ธันวาคม 2557บริหารงานบุคคล
55 ครั้งประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รายชื่อนักศึกษาทุนโครง4 ธันวาคม 2557บริหารงานบุคคล
86 ครั้งประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 25582 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งข้อมูล DMC57 เทอม 2 แจ้ง 5 โรง เท่านั้น1 ธ.ค. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
54 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย/รับโอน และแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ ตามมาตรา 38 ค(2)28 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 28 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
87 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 57 27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
89 ครั้งแก้ไขเฉลย Pre - NT และ O-net27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งไฟล์บันทึกสอบ Pre NT ด้านเหตุผล(แก้ไข)27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม"การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน"27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
105 ครั้งเฉลย pre o-net ป.6 และ ม. 327 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพป.เชียงราย เขต 127 พฤศจิกายน 2557กลุ่มอำนวยการ
64 ครั้งเฉลย pre NTด้านเหตุผล27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
55 ครั้งเฉลย pre NTด้านคำนวณ27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
52 ครั้งเฉลย pre NTด้านภาษา27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
95 ครั้งเฉลย PISA วิทย์27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
32 ครั้งเฉลย PISA คณิต27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
59 ครั้งเฉลย PISA การอ่าน27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ(เพลงบังคับ)นส.ที่ศธ.04034/5924ลว.24พ.ย.5726 พฤศจิกายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
92 ครั้งแจ้ง 20 โรงเท่านั้น สามารถเข้าปริ้นจำนวน นร.แยกชั้น เพศ DMC57 เทอม2 ได้แล้ว25 พ.ย. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
63 ครั้งกลุ่มโรงเรียนที่ค้างส่งการคัดเลือกข้าราชการครูโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ24 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
114 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เพิ่มเติม)21 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ21 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ครั้งขอเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการอบรมพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ20 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาติวเข้มเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา20 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนปริญญาโท (ม.รามคำแหง)19 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
112 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศท DMC57 เทอม 219 พ.ย. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
47 ครั้งแจ้งการโอนเงินธุรการ+ภารโรง18 พ.ย.57กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนการเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขียนงานวิจัย18 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
89 ครั้งแจ้งการโอนเงิน17 พ.ย.57กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
63 ครั้งโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก14 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
121 ครั้งไฟล์เสนอรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบONET 255714 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งเอกสารจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ DMC57 เทอม213 พ.ย 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน13 พย.57กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
60 ครั้งแจ้ง 3 โรงเรียนเท่านั้น DMC 57 เทอม 212 พ.ย. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งเครื่องมือนิเทศติดตามภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255712 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2)กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมครูวิชาการ11 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
55 ครั้งเกณฑ์การประเมินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2558 (แก้ไขล่าสุด)11 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมโครงการการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี255711 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36