จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1307624 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1436 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
61 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการ"การพัฒนานโยบายและการจัดการภาครัฐ"3 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งแจ้งเฉพาะ รร.ที่ยังแก้ไขข้อมูลนักเรียน DMC57 ไม่เสร็จ ณ 03 ก.ย.573 ก.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
77 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังแก้ไขข้อมูล DMC 57ไม่เสร็จ ณ 2 ก.ย..57 08.30 น.2 ก.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
61 ครั้งแจ้งการโอนเงิน1 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
103 ครั้งแจ้งโรงเรียนที่ยังแก้ไขข้อมูลนักเรียน DMC 56 และ57 ไม่ครบ ณ 30-08-57 17.15 น.30 ส.ค.57กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ยังไม่ครบ ณ 29-8-57 10.41น.29 ส.ค.57กลุ่มนโยบายและแผน
72 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวสอบและแก้ไขข้อมูล DMC สิ้นปี 56 และDMC 57 ด่วน28 ส.ค.57กลุ่มนโยบายและแผน
63 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ"การฝึกอบรมครูสังคมศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์27 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ครู" ปี 255727 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
90 ครั้งประชาสัมพันธ์ ม.ธรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2557 25 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษครั้งที่ 46 ประจำปี 255721 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ตรวจสอบและซ่อมข้อมูล DMC 10 มิ.ย.5720 ส.ค.57กลุ่มนโยบายและแผน
65 ครั้งรายชื่อ รร.ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน DEA ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค.255715 สิงหาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
62 ครั้งคู่มือตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูลรายบุคคลสำหรับข้าราชการฯ (กคศ.16)14 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
37 ครั้งแบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำรวจรายชื่อเกษียณ ปี พ.ศ.2558 (แจ้ง ร.ร.)14 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
100 ครั้งเอกสารแนวทางการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(4)13 สค 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
83 ครั้งเอกสารแนวทางการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(3)13 สค 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
60 ครั้งเอกสารแนวทางการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(2)13สค 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
55 ครั้งเอกสารแนวทางการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(1)13 สค 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแก้ปัญหาการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณปี 58 และประกอบการชี้แจง11 สิงหาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
56 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงโหลดข้อมูล DMC 57 ตรวจสอบความถูกต้องทุกเมนู8 ส.ค. 57กลุ่มนโยบายและแผน
65 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการ "สุขภาพดี ชีวิสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ"8 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 และประกอบการฯ7 สิงหาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
64 ครั้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์(วศ.,มศว.,มน.) พิษณุโลก7 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งประชาสัมพันธ์ร่วมเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องฯ7 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะคศ.3ค.ศ.47 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ครั้งรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน 6 สิงหาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งแบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน5 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งแบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 5 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งกรอกแบบสำรวจโรงเรียนดีประจำตำบล (ให้กรอกเฉพาะโรงเรียนในโครงการเท่านั้น)5 สิงหาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.บรรพต ขันคำ4 ส.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.พิสิษฐ์(5)4 ส.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
55 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.พิสิษฐ์(4)4 ส.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.พิสิษฐ์(3)4 ส.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.พิสิษฐ์(2)4 ส.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
87 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.พิสิษฐ์(1)4 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
71 ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการการคัดเลือกครูบุคลากรสถานศึกษาที่จัดการแนะแนวดีเด่น4 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการและงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษา4 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ"การเป็นพิธีกรในงานพิธการ(แบบมืออาชีพ)"4 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งppt.การคัดกรองการอ่าน ปี ๕๗ (ประชุมครูวิชาการโรงเรียน ๒ สค.๕๗)3 สิงหาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
81 ครั้งโอนเงินอุดหนุน1 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
119 ครั้งการยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ปี 255728 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 ครั้งการยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา ปี 255728 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
103 ครั้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์25 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
46 ครั้งการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 255625 กรกฎาคม 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
121 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี เรื่องภัยมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม24 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
72 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงาน(ทร.14) ตามหนังสือที่ ศธ 04043/2733 ลว.16มิย24 กรกฎาคม 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
54 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี23 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
62 ครั้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื้อรับรางวัลพระราชทาน ปี 255723 ก.ค.2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"22 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36