จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1307603 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1436 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
62 ครั้งคู่มือ ARS โรงเรียน ปี 2557(17พค57ฉบับทำเล่ม)21 พฤษภาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
63 ครั้งแจ้งการโอนเงิน21 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 ครั้งตัวอย่างตกลงราคาจ้าง(งบลงทุน)ปรับปรุงซ่อมแซม20 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
82 ครั้งตัวอย่างบัญชีปริมาณงานและราคา (กำหนดราคากลาง/แนบท้ายใบสั่งจ้าง) ปรับปรุงซ่อมแซม 20 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งการกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปี 255719 พฤษภาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
65 ครั้งPP นำเสนอ(การประชุม ผอ.โรงเรียน 19 พฤษภาคม 2557)19 พ.ค.57กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
116 ครั้งใบงานประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียน 19 พฤษภาคม 2557 (ต่อ)19 พ.ค.57กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
119 ครั้งใบงานประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียน 19 พฤษภาคม 255719 พ.ค.57กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
61 ครั้งแจ้ง 2 โรงเท่านั้น กรอกนักเรียน DMC สิ้นปีการศึกษา 56 ส่ง สพฐ.ด่วน2 พฤษภาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
66 ครั้งแจ้งสถานะการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC สิ้นปีการศึกษา 255628 เม.ย 57กลุ่มนโยบายและแผน
65 ครั้งแจ้ง 18 โรงเรียนเท่านั้น ที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน DMC สิ้นปี (ส่ง สพฐ. โดยตรง)27 เม.ย. 57กลุ่มนโยบายและแผน
79 ครั้งติดตามการยืนยันข้อมูลของโรงเรียน 28 โรงที่ยังไม่ได้ยืนยันในระบบ DMC สิ้นปี 255625 เมษายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
55 ครั้งด่วน แจ้ง 54 โรง เท่านั้น บันทึกข้อมูลนักเรียน DMC สิ้นปี ส่ง สพฐ.โดยตรง 24 เม.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
66 ครั้งด่วน แจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวจสอบการยืนยันข้อมูล DMC ส้ินปี ส่ง สพฐ.โดยตรง23 เม.ย 2557กลุ่มนโยบายและแผน
114 ครั้งด่วน แจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวจสอบการยืนยันข้อมูล DMC สิ้นปี ส่ง สพฐ.โดยตรง23 เม.ย 2557กลุ่มนโยบายและแผน
50 ครั้งการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 (ตารางที่ 17 – 24)23 เมษายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
107 ครั้งประมาณราคาค่าวัสดุปี 57 ของกลุ่มออกแบบ สพฐ.10 เมษายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
29 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 9 เมย.579 เมษายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
62 ครั้งผลการทดสอบONET25564 เมษายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 28 มีค.5728 มีนาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65 ครั้งเอกสารแนวทางจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน28 มีนาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
58 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำเขตพื้นที่การศึกษา28 มีนาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งฉบับแก้ไข สัญญาจ้างธุรการโรงเรียน (ใช้ฉบับนี้เท่านั้น)27 มีนาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ครั้งpptผลสอบONET(ประชุมผู้บริหารรร. 26มี.ค 57)26 มีนาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งผลการทดสอบONET(ประชุมผู้บริหาร 26 มี.ค.57)26 มีนาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
84 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำเขตฯ25 มีนาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
82 ครั้งแบบเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 255621 มีนาคม 57กลุ่มนโยบายและแผน
70 ครั้งแบบกรอกการรายงานรับนักเรียน ปี25574 มีค. 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
68 ครั้งppt.(win 2003) การสอบอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ป.๓ ป.๖ (4 มีนาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
63 ครั้งppt. การดำเนินการตรวจสอบการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ป.๓ ป.๖28 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งแบบคัดกรองใหม่ล่าสุด26 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
116 ครั้งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน25 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งแบบรายงานการจัดการเรียนร่วม25 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
62 ครั้งไฟล์แผนพัฒนาห้องสมุด23 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
57 ครั้งไฟล์รายงานประเมินห้องสมุด23 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
73 ครั้งไฟล์มาตรฐานห้องสมุด23 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
56 ครั้งไฟล์ประเมินมาตรฐานห้องสมุด23 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/56 (30%)19 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
63 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/5618 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
121 ครั้งไฟล์ PowerPoint บรรยายสอบ 17 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
67 ครั้ง ไฟล์ pp ประชุมกรรมการสอบ17 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
79 ครั้งไฟล์ PowerPoint บรรยายสอบ NT รร.ลักษวรรณ์ 17 กพ.5717 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 30 มค.5730 มกราคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบONET ปีการศึกษา 255629 มกราคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประกาศผลการประกวดเรียงความ จังหวัดของฉันในปี 202027 มค2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศผลการประกวดเรียงความ จังหวัดของฉันในปี 202027 มค 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
76 ครั้งประกาศผลการประกวดเรียงความ จังหวัดของฉันในปี 202027 มค 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งปฎิทินการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (3ภาคเรียน)20 มกราคม57กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
62 ครั้งปฎิทินการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (2ภาคเรียน)20มกราคม 57กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
125 ครั้งประกาศปรับปรุงรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชครูฯ(ครูสายงานการสอน)20 มกราคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36