จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1311963 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1441 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งประกาศผลการประกวดเรียงความ จังหวัดของฉันในปี 202027 มค 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
80 ครั้งประกาศผลการประกวดเรียงความ จังหวัดของฉันในปี 202027 มค 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งปฎิทินการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (3ภาคเรียน)20 มกราคม57กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
63 ครั้งปฎิทินการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (2ภาคเรียน)20มกราคม 57กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศปรับปรุงรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชครูฯ(ครูสายงานการสอน)20 มกราคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
80 ครั้งกำหนดประชุมคณะกรรมการคุมสอบONET255617 มกราคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
39 ครั้งแจ้งระบบอินเทอร์เน็ต สพป.เชียงราย เขต 114 มกราคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งการจัดงานวันครู ประจำปี 25579 มกราคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
55 ครั้งโอนเงินค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน9 มกราคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งการกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 (ด่วนที่สุด)3 มกราคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
56 ครั้งแจ้งปฏิทินการคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฉบับแก้ไข2 มกราคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
71 ครั้งกำหนดปฏิทินการคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ปี งบ 25572 มกราคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
126 ครั้งแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา255724 ธันวาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
58 ครั้งชี้แจงแบบทดสอบ PRE ONET24 ธันวาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
53 ครั้งแก้ไขข้อสอบpre-onetภาษาไทย23 ธันวาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
60 ครั้งการประชุม pre-onet23 ธันวาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
59 ครั้งประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) สพป.พะเยา 223 ธันวาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
69 ครั้งแจ้ง 3 โรงเรียน เท่านั้น กรอกข้อมูลครู ในโปรแกรม EMIS ยังไม่ครบ20 ธันวาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
68 ครั้งแจ้งการโอนเงินตกเบิกตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ13 ธันวาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2/56(70%)12 ธันวาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
125 ครั้งขอเชิญร่วมประชุมทางไกล VDO Conference เรื่องนโบายขับเคลื่อนการปฏิรูป กศ.11 ธันวาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
59 ครั้งตัวอย่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒฯาทักษะการอ่านภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา6 ธันวาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
62 ครั้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการนร.ระดับภาค ด่วนๆๆ6 ธันวาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
55 ครั้งไฟล์พิมม์รายชื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการONET(2003)2 ธันวาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้ง(แจ้งประธานกลุ่ม)ไฟล์พิมพ์รายชื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการONET2556 ระดับสนามสอบ2 ธันวาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
69 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.3628 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุ28 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 ครั้งร่างนิยามความสามารถสามด้าน ชั้น ป1-628 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
78 ครั้งประชาสัมพันธ์เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การทดลองแบบย่อส่วนและการทดสอบทางเคมี"28 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
69 ครั้งหนังสือรับรองความพิการ(2003)28 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
55 ครั้งหนังสือรับรองความพิการ28 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแจ้ง 2 โรง เท่านั้น กรอกข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ส่งสพฐ. ไม่ครบ27 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
58 ครั้งแจ้ง 4 โรง เท่านั้น กรอกข้อมูลครูและบุคลากรปี 56 ไม่ครบ27 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
71 ครั้งแจ้ง 12 โรง เท่านั้น ยังไม่จัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-obec 56 ส่งสพฐ.โดยตรง27 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
68 ครั้งแจ้ง 11 โรง ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ สพฐ.22 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
27 ครั้งตัวอย่างหนังสือรับรองความพิการ การแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเ22 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ สพฐ. ปีการศึกษา 2556 เทอม 221 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
56 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน21 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ (ครูผู้ช่วย) สพม.3621 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งสรุปการส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 20 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
70 ครั้งแจ้งโอนเงนอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/255619 พย 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งสถานะการยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปี 56 ส่ง สพฐ.โดยตรง ณ 15 พ.ย.5615 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งสถานะการยืนยันข้อมูลนักเรียน ปี 56 เทอม 2 ส่ง สพฐ. ณ 15 พ.ย. 5615 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
66 ครั้งแจ้งสถานะการยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-obec ปี 5613 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
119 ครั้งแจ้งสถานะการยืนยันข้อมูลนักเรียน DMC เทอม 2 ปีการศึกษา 255613 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
71 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งเอกสารข้อมูล M-obec ปี 5613 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการอื่น12 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
90 ครั้งประกาศตำแหน่งว่าง สายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.3612 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
59 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผุ้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงราย เขต 312 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
69 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผุ้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สพป.เชียงราย เขต 312 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36