จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1307615 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1436 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
94 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(14)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
79 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(13)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
30 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(12)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
15 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(11)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
80 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(10)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
30 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(9)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(8)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(7)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
36 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(6)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
40 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(5)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(4)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
62 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(3)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
26 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(2)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
62 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(1)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
59 ครั้งผลการพิจารณารับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) 1 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
80 ครั้งปฏิทินการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 256027 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งกระดาษคำตอบการสอบข้อสอบกลาง23 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งมาตรการในการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.256022 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งเอกสารปุมสอบการอ่านและข้อสอบกลาง20 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
44 ครั้งผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต18 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่งครูรายเดือน15 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ครั้งการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.256014 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
40 ครั้งโครงสร้างข้อสอบกลาง ปีการศึกษา255913 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
54 ครั้งประกาศรับย้าย/รับโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2)10 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี9 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
72 ครั้งประกาศผลการสรรหาบุคคลฯ ตำแหน่งนักการภารโรง9 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
99 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี7 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
54 ครั้งแจ้งโอนเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 /2559 ที่ ศธ 04043/7681 4 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
60 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่งนักการภารโรง3 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2 /2559 (30%) ที่ ศธ 04043/7680 ลว.22 ธค.593 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี2 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30 ครั้งขอเชิญร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย2 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
58 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี2 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
55 ครั้งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนครูผู้ควบคุมนักเรียนสอบONETป.61 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
60 ครั้งผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)1 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
86 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ31 มกราคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
84 ครั้งแบบสำรวจความพร้อมในการขยายจัดอนุบาล 3 ปี 31 มกราคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
56 ครั้งประชาสัมพันธ์เสนอผลงานฯเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม30 มกราคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ครั้งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ27 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
84 ครั้งประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบO-NET ป.6 ปีการศึกษา2559(20มกราคม 2560)27 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
60 ครั้งประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบO-NET ม.3 ปีการศึกษา2559(20มกราคม 2560)27 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งPPT ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ26 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งแบบคำขอแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบONET26 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งตัวอย่าง กระดาษคำตอบ ONET ป.623 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
56 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาเรื่องรุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ23 มกราคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง19 มกราคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
59 ครั้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานThe Leader in Me International Symposiumฯ17 มกราคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
61 ครั้งไฟล์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพระดับปฐมวัย 17 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งไฟล์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพ ระดับพื้นฐาน17 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
56 ครั้งไฟล์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพ ระดับพื้นฐาน16 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36