จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1307616 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1436 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
64 ครั้งไฟล์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพระดับปฐมวัย 16 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
62 ครั้งประกาศรับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ16 มกราคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี12 มกราคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
88 ครั้งร่างแนวทางการดำเนินงาน เงินอุดหนุนปี256010 มกราคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
66 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี10 มกราคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
62 ครั้งสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา5 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งแจ้งโอนเงินครูผู้ทรงคุณค่า4 มกราคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 ครั้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.30 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
61 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี29 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
54 ครั้งประชาสัมพันธ์เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูฯ28 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
48 ครั้งประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ23 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งแจ้งโอนเงินครูผู้ทรงคุณค่า20 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ต้องส่งเอกสารการก่อหนี้ผูกพัน19 ธ.ค. 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
77 ครั้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูเพื่อเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์ฯ16 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ16 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีครูผู้ทรงคุณค่า16 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 ครั้งประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง15 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
59 ครั้งแจ้งโอนเงินครูผู้ทรงคุณค่า9 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65 ครั้งแบบหนังสือรับรองเลขที่เบิกจ่ายตรงประกอบการบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา9 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
91 ครั้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 25599 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโร9 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งแบบส่งเงินบำรุงลูกเสือ6 ธันวาคม 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
55 ครั้งประกาศ การเปลี่ยนแปลงรหัสในระบบe-GP6 ธ.ค. 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้ง.ห้ผู้สมัครคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง TEPE Online4 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
68 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ2 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง22 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
95 ครั้งมาตรการและหลักสูตรในการคัดเลือกบุุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา255922 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
76 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาเรื่องสวัสดี พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ21 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคค„ล
52 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"21 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
84 ครั้งแจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างรายเดือน21 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
63 ครั้งการเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีกศจ.เชียงรายและบัญชีเขต 118 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแบบนิเทศครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 255918 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
103 ครั้งบัญชีประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง (สพฐ.)ปี 2558-255914 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนโยบายและแผน
57 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา11 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC59 ระยะที่ 2 ส่ง สพฐ.โดยตรง10 พ.ย. 2559กลุ่มนโยบายและแผน
110 ครั้งคำขอตั้งงบประมาณปี 2561 ค่าครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน10 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนโยบายและแผ„1ค7
120 ครั้งคำขอตั้งงบประมาณปี 2561 ค่าครุภัณฑ์สำหรับกลุ่มโรงเรียน10 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนโยบายและแผน
124 ครั้งไฟล์ข้อมูลคำของบประมาณปี 2561 รายการสิ่งก่่อสร้าง สำหรับโรงเรียน10 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนโยบายและแผ„1ค7
112 ครั้งไฟล์ข้อมูลคำของบประมาณปี 2561 รายการสิ่งก่อสร้าง สำหรับกลุ่มโรงเรียน10 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนโยบายและแผ„1ค7
95 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC59 ระยะที่ 2 ส่ง สพฐ.กำหนดส่ง 8 พ.ย 599 พ.ย. 2559กลุ่มนโยบายและแผน
64 ครั้งผังห้องสอบ อัจฉริยะภาพ ปี2559 (ห้องสอบที่ อาคาร ชั้น)9 พฤศจิกายน 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
108 ครั้งรายชื่อนักเรียนสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯวิชาคณิตศาสตร์ ป.3ป.6 ปี2559 9 พฤศจิกายน 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
65 ครั้งรายชื่อนักเรียนสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3ป.6 ปี2559 9 พฤศจิกายน 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
63 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC59 ระยะที่ 2 ส่ง สพฐ.โดยตรง9 พ.ย 2559กลุ่มนโยบายและแผน
63 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/59 (70%) 7 พย. 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งรายงานผลการทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับเขตพื้นที่3 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
72 ครั้งแก้ไขกำหนดการแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์ วันที่ 1 พ.ย. 591 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
109 ครั้งกำหนดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ร.ร.บ้านหัวดอย31 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
60 ครั้งกำหนดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนาม ร.ร.บ้านโป่งฮึ้ง31 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
59 ครั้งกำหนดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนาม ร.ร.อนุบาลห้วยสัก31 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36