จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1307619 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1436 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
65 ครั้งประกาศกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน27 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประชุมกรรมการตัดสินการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่27 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งเอกสารประกอบการประชุม ภาษาอังกฤษ วันที่ 27 (1)25 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
67 ครั้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา รายงานสพฐ.23 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
61 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น21 ตุลาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
91 ครั้งบัญชีประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง (สพฐ.)ปี 2558-255920 ตุลาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
54 ครั้งุูประกาศนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2559 (ให้รายงานตัว)19 ตุลาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งแบบฟอร์มแผนการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (ส่งเขตฯ ทางเมล์ภายใน 28 ตค.59)19 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
62 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการฯ"18 ตุลาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ครั้งโปรแกรมการจัดทำประมาณราคา (ปร.4 ปร.5 ปร.6) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปี 2560ล่าสุด17 ตุลาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
63 ครั้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา 2557-255913 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
61 ครั้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๕๗11 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙11 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
81 ครั้ง๊Username และ Password แข่งขันงานศิลปหุัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่10 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
93 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี6 ตุลาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
56 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี594 ตุลาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
96 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี30 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน30 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
108 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 30 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
102 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี30 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
59 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี28 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
123 ครั้งคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน27 กันยายน 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
56 ครั้งเงินทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน27 กันยายน 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
56 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานตัวชี้วัด ARS ที่ 13 โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
64 ครั้งแนวทางการขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ (อบรมวันที่ 24 กันยายน 2559)26 กันยายน 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
96 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี26 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
39 ครั้งคู่มือการใช้งานระบบ Smart Area สพป เชียงราย เขต 124 กันยายน 2559กลุ่มนโยบายและแผน
64 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี21 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี21 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
103 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี19 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี14 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
116 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี9 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
55 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี8 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งอบรมวัดผล 5-6 กันยายน 25596 กันยายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี5 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งPPT อบรม SCHOOLMIS5 กันยายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
112 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี3 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
62 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)1 กันยายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี31 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี28 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนร.ยากจน ภาคดเรียนที่ 1/5927 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
78 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี24 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งตารางจัดสรรโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนนำร่อง โครงการโรงเรียนปลอดขยะ23 สิงหาคม 2559กลุ่มอำนวยการ
60 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน จัดกศ.อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน 1/59 (30%)23 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
56 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี19 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
81 ครั้งแจ้งเปลี่ยนแปลงตัวแทน เอ ไอ เอ ปรีชา18 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี17 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
67 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี17 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
63 ครั้งคู่มือการนำส่งข้อมูลนักเรียนสอบO-NET16 สิงหาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญส่งครูภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษประจำ255916 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36