ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1402 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1402องค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561(10)1 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1401ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ(สมาคมนักบริหารการศึกษาฯ)(13)12 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1400ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี(17)9 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1399ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จนท.การเงิน บัญชี(12)2 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1398การนิเทศติดตามโรงเรียนขยายโอกาสฯเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA(16)29 มิถุนายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1397ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ ในหน่วยงานและสถานศึกษา(9)27 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1396แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(15)26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1395แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน(8)26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1394รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2561 (ต.ค.2560-มิ.ย.2561)(12)26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1393ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงาน (7)26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1392รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (10)26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1391แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.เชียงราย เขต 1 ปีงบประมาณ 2561(11)26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1390การจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครูในสถานศึกษา(10 มิ.ย.2561) (แบบ1, แบบ 2)(80)22 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1389ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรอบ 2 โดยบริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด(15)21 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1388ประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ(19)18 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1387ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าที่การเงินบัญชี(10)18 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1386ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา(14)15 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1385ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของบริษัทแม็กเอ็ดดูกาจำกัด(3)14 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1384ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดฯ(21)14 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1383ชี้แจงการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 2(40)13 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1382โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561(17)12 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1381การอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ"(6)12 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล