ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1428 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1428ประกาศผลการพิจารณาสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2)(10)3 ธันวาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1427ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ รุ่นที่ 6(5)27 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1426ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(5)21 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1425ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(3)21 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1424ตัวอย่างงานก่อสร้าง(13)9 พย. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1423ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)(14)8 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1422ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) 2 อัตรา(11)7 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1421ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)(9)6 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1420ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่องข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้างฯ(11)6 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1419ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)(14)1 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1418เอกสารจัดตั้งงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เ(18)30 ตุลาคม 2561กลุ่มนโยบายและแผน
1417ตัวอย่างการจัดจ้าง ประชุมวันที่ 29 ต.ค.61(19)30 ต.ค 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1416ประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม(ปร.4-6) ของโรงเรียน ที่ได้รับงบ ปี 62(32)29 ตุลาคม 2561กลุ่มนโยบายและแผน
1415แจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด(4)21 ตุลาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1414เอกสารประกอบการอบรมครูป.4(47)22 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1413เอกสารประกอบการอบรมครูป.1(45)22 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1412หลักเกณฑ์การเบิกค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานครู (เพิ่มเติม)(18)19 กันยายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1411ตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานครู(29)18 กันยายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1410ตัวอย่างมาตรฐานของสถานศึกษา(40)17 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1409แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(18)10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1408เกณฑ์การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซึง ระดับประถมศึกษา และม.ต้น(7)10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1407เกณฑ์การแข่งขันปฐมวัย หนูน้อยคนเก่ง วาดภาพระบายสี(4)10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล