ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1388 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1388ประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ(3)18 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1387ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าที่การเงินบัญชี(2)18 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1386ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา(6)15 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1385ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของบริษัทแม็กเอ็ดดูกาจำกัด(4)14 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1384ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดฯ(8)14 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1383ชี้แจงการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 2(14)13 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1382โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561(8)12 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1381การอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ"(1)12 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1380เชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา(9)12 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1379ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงฯ(11)11 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1378แบบติดตามและประเมินผลกาารบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(22)5 มิถุนายน 2561กลุ่มอำนวยการ
1377ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 1(17)1 มิถุนายน 2561กลุ่มนโยบายและแผน
1376เอกสารส่งยืม/ส่งเบิก คูปองครู(127)28 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1375ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของบริษัทแอนเซร์ วัน จำกัด(8)28 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1374ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ(16)25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1373ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของบริษัทรักลูก กรุ๊ป จำกัด(10)25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1372ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร PLC(11)25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1371ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม(4)25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1370ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด(4)25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1369การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education(4)24 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1368อบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวข้อสอบ PISA-Like(16)23 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1367ตัวอย่างการจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีเฉพาะแจะจง(17)22 พ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์