ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1414 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1414เอกสารประกอบการอบรมครูป.4(31)22 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1413เอกสารประกอบการอบรมครูป.1(34)22 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1412หลักเกณฑ์การเบิกค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานครู (เพิ่มเติม)(11)19 กันยายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1411ตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานครู(22)18 กันยายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1410ตัวอย่างมาตรฐานของสถานศึกษา(64)17 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1409แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(21)10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1408เกณฑ์การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซึง ระดับประถมศึกษา และม.ต้น(4)10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1407เกณฑ์การแข่งขันปฐมวัย หนูน้อยคนเก่ง วาดภาพระบายสี(6)10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1406หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (2 ตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์ม)(14)28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1405หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (1)(14)28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1404ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธี e-bidding(13)28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1403แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง(15)26 ส.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1402องค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561(23)1 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1401ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ(สมาคมนักบริหารการศึกษาฯ)(21)12 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1400ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี(13)9 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1399ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จนท.การเงิน บัญชี(57)2 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1398การนิเทศติดตามโรงเรียนขยายโอกาสฯเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA(23)29 มิถุนายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1397ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ ในหน่วยงานและสถานศึกษา(19)27 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1396แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(24)26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1395แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน(55)26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1394รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2561 (ต.ค.2560-มิ.ย.2561)(56)26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1393ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงาน (55)26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล