ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1351 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1351เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (6)(3)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1350เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (5)(3)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1349เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (4)(2)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1348เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (3)(2)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1347เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (2)(2)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1346เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (1)(3)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1345ผลการสอบข้อสอบกลาง ม2 (32)19 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1344ผลการสอบข้อสอบกลาง ม1(32)19 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1343ผลการสอบข้อสอบกลางชั้น ป5 สังกัด สพฐ(127)15 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1342ผลการสอบข้อสอบกลางชั้น ป4 สังกัด สพฐ(67)15 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1341ผลการสอบข้อสอบกลางชั้น ป2 สังกัด สพฐ(94)15 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1340ผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น (บุคลากรตามมาตรา38 ค.(2)(14)15 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1339รายงานประจำปี sar ปีการศึกษา 2560 ระดับ ป.1-6(47)14 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1338รายงานประจำปี sar ปีการศึกษา 2560 ระดับอนุบาล-ม.3(24)14 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1337รายงานประจำปี sar ปีการศึกษา 2560 ระดับอนุบาล-ป.6(45)14 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1336รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)(22)27 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1335รายชื่อผู้เข้ารับการอบบรมครูผู้สอนการจัดบูรณาการโดยการเรียนรู้แบบActive Learning(10)19 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1334กระดาษคำตอบข้อสอบกลาง(87)19 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1333ไฟล์การชี้แจงการสอบข้อสอบกลาง(61)18 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1332แจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนให้แก่ผ้รับจ้างแล้วแต่ 2,4,14 กพ.61(23)15 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1331หลักเกณฑ์และวิธีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 38ค.(2)(17)5 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1330ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 38 ค.(2)(19)5 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล