ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
ประวัติ-วิสัยทัศน์ ผอ.สมบูรณ์ ธรรมลังกา นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา [14 ธ.ค. 2560] ::
ยุทธศาสตร์ชาติ-กระทรวง20 ปี นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา [14 ธ.ค. 2560] ::
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ “เด็กรักครู-ครูรักเด็ก” เป็นหัวใจการปฏิรูปการศึก... ประชาสัมพันธ์ สพป.เช.. [22 ธ.ค. 2559] ::