.
 
ข่าว e-Clips สพป.เชียงราย เขต ๑ [คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ] [คลิกที่นี่ชมคลิปทั้งหมด ชมคลิปทั้งหมด]
 
 
     e-Clips ที่ : 66 วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านจะคือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการใหความสำคัญและส่งเสริมให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและมีคุณภาพเป็นอนาคตของชาติ โดยมีกิจกรรมอาทิ การแสดงของนักเรียน การแลกของขวัญและแจกของรางวัลเกมนันทนาการ การตอบคำถามฯลฯ เด็กๆต่างได้รับความสนุกสนาน และคำขวัญวันเด็กปีนี้ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี 2561 เป็นการเขียนด้วยลายมือมีข้อความดังนี้ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" (งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา.อาทิตย์ จันต๊ะนา )
 
..