.
 
ข่าว e-Clips สพป.เชียงราย เขต ๑ [คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ] [คลิกที่นี่ชมคลิปทั้งหมด ชมคลิปทั้งหมด]
 
 
     e-Clips ที่ : 70 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป.เชียงราย เขต 1 ได้ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ขึ้นโดยมีนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม โดยนักเรียนได้นำพานและกรวยดอกไม้มาไหว้ครูแสดงถึงความกตัญญูกตเทวีและสิ่งที่นิยมนำมาตกแต่งพานไหว้ครูได้แก่ หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์เปรียบเสมือนเด็กที่มาเล่าเรียน เมื่อได้รับการสั่งสอนก็พร้อมจะเรียนรู้ เหมือนดังหญ้าแพรกที่แม้บางครั้งจะเหี่ยวเฉาไป แต่เมื่อใดที่ได้รับน้ำก็พร้อมจะเติบโตทันที ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึงนักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง และดอกงอกงามได้อย่างรวดเร็ว ใช้เป็นสัญลักษณ์เสมือนให้เกิดปัญญาความคิดที่พร้อมจะรับความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ข้าวตอก สื่อถึง ความรู้ที่แตกฉาน เพิ่มพูนอย่างรวดเร็วเหมือนลักษณะของข้าวสาร เปรียบได้กับการที่ครู “คั่ว”นักเรียนคนใดคนหนึ่ง กล่าวคือ “คั่ว”คือการเคี่ยวเข็ญ ว่ากล่าวตักเตือน อบรมสั่งสอนนั่นเอง วิชาความรู้ของนักเรียนเหล่านั้นจะ “แตก”ฉานสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์)
 
..