ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 838225  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศ60

     โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ นำโดยนายวิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่22 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียน (จักรพล/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอน
หัวข้อข่าว : ตรวจสอบภายในโรงเรียน

     ผอ.ประทาน พรมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับคุณสมดี นาคหฤทัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คุณชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ที่ได้มาตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านดอน (ปชส.รร./ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : วันกตัญญู และมอบผลการเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     ร้อยตรีคำลือ กันทะวัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน เปิดกิจกรรมวันกตัญญู และมอบผลการเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมไอยรา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎ์ดรุณานุเคราะห์) (CR1 PR 60 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

     โรงเรียนบ้านจะคือ ต้อนรับ นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป เชียงราย เขต1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านจะคือ และประเมินปลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ในด้านต่างๆ และได้ให้คำแนะนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด (ภาพ/ ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : พิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2560

     นายสุรพงษ์ อินทจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอนุสรณ์ 79 ปี โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันกตัญญู ปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนบ้านจะคือ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญู นักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2560ขึ้น โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษา นายเฉลิมชัย ธรรมบัณฑิต ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธี และมี พันจ่าอากาศเอกพ่อาสา ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม ( ภาพ/ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษานอกสถานที่

     วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือนำโดยนายวิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้พานักเรียนชั้นอนุบาล2,3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ในตัวเมืองเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองเชียงรายขับรถรางชมสถานที่สำคัญต่างๆ ช่วงบ่ายไปเที่ยวน้ำตกขุนกรณ์ และสิงห์ปาร์ค เด็กๆทุกคนมีความสุขมากๆๆ (จักรพล/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : เปิดบ้านวิชาการ “ข่วง ผญ๋า ปาเฮียนฮู้”

     ร้อยตรีคำลือ กันทะวัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน เปิดงานบ้านวิชาการ ในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎ์ดรุณานุเคราะห์) โดยในงานมีการจัดนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการ ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “ข่วง ผญ๋า ปาเฮียนฮู้” ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ (CR1 PR 60 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : ประชุม ผู้ปกครอง ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEC)

     นายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จัดประชุม ผู้ปกครอง ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEC) ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมไอยรา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (CR1 PR 60 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : มอบประกาศนีบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย ) โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ

     พ.ต.อ กิติพงษ์ สุขวัฒนาพันธ์ ผกก. สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบประกาศนีบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย ) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมไอยรา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (CR1 PR 60 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีกับนักศึกษาผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู

     นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู-บุคลากรโรงเรียนบ้านหัวดอย ได้แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ที่ฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนบ้านหัวดอย และผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

     โรงเรียนบ้านหัวดอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีการมอบใบประกาศนียบัตร – เกียรติบัตร ร่วมกับคณะครู-บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้น ม.2 ที่ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รุ่น 22 วันที่ 12 มีนาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โรงเรียน 1 ทีมกู้ชีพกู้ภัย

     นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย กล่าวเปิดโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมย่อย 1 โรงเรียน 1 ทีมกู้ชีพกู้ภัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยจังหวัดเชียงราย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายมีหน้าที่ในการบูรณาการอำนวยการประสานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดอบรมให้ความรู้ครูและนักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยในโรงเรียน ให......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านป่าคา สพป.สุโขทัย เขต 2 ดูงาน

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยการนำของ น.ส.นรินทร์ อินทะนัก ผอ.โรงเรียนบ้านป่าคา มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท มี ผอ.ประเวศ พรหมเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท และคณะครูให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : งานเปิดบ้านหัวดอย (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560

     นายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อำนวยการ สพป.ชร เขต1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านหัวดอย (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรม โรงเรียนบ้านหัวดอย โดยมีนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและครู การแสดงของนักเรียน และงานออกร้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความสามารถของตนเอง เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรอบปีการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และแสดงออกอย่างสร้างส......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/397 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36