ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้เข้าชม 856153  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ นำโดยนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆและเก็บข้อมูลนักเรียนชุมชนเขตบริการสถานศึกษา (ภาพ/ข่าว อาทิตย์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

     วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นำโดย นายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันทำพานไหว้ครู และแสดงออกถึงความเคารพในพระคุณของครู ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) (ปชส.รร. ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

     วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นำโดย นายวิทย์ วิชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพในพระคุณของครู ณ อาคารประชารัฐ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) (ปชส.รร. ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา

     โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี พันจ่าอากาศเอกพ่ออาสา ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยเจริญวิทยา เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรณาจารย์ครูผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ (ภาพ/ข่าว คณะครูโรงเรียนห้วยเจริญวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู

     วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดย นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำพานไหว้ครูและแสดงออกถึงความเคารพในพระคุณของครู ณ หอประชุมโคมมยุรา โรงเรียนผาขวางวิทยา(ภาพข่าวโรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ

     นายขจร แก้วตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายสันทราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ เพื่อแสดงความเคารพ และระลึก ถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ (CR1 PR 61 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป เชียงราย เขต 1 ได้ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ขึ้นโดยมีนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม โดยนักเรียนได้นำพานและกรวยดอกไม้มาไหว้ครูแสดงถึงความกตัญญูกตเทวีและสิ่งที่นิยมนำมาตกแต่งพานไหว้ครูได้แก่ หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์?เปรียบเสมือนเด็กที่มาเล่าเรียน เมื่อได้รับการสั่งสอนก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮางให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธี ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ...กัลยาณี อินต๊ะอ้าย..ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : นิทรรศการ ฯ

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม จัดนิทรรศการ “โรงเรียนสุจริต“ ในการประเมินผลงานเชิงประจักษ์วิทยฐานะเชี่ยวชาญของ ดร. สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ...จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     นายสุรพงษ์ อินทจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์และเป็นการร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ณ อาคารอนุสรณ์ ๗๙ ปี โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : นิทรรศการ ฯ

     นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมจัดนิทรรศการ “โรงเรียนสุจริต“โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ในการประเมินผลงานเชิงประจักษ์วิทยฐานะเชี่ยวชาญของ ดร. สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ...จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     นายเกรียงกมล สมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อแสดงความกตเวทิตาและระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ เป็นการร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

     วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก นำโดยนายวิชัย ไพยารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ และนักเรียนทุกคน ร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควรในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูและให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบต่อไป (นส.ณรดา มุกนามเมือง ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
หัวข้อข่าว : เปิดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสมาคม YMCA เชียงใหม่และฮ่องกง

     เปิดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสมาคม YMCA เชียงใหม่และฮ่องกง ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 - 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม นายอินสอน กันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนให้การต้อนรับคณะสมาคม YMCA เชียงใหม่และนักศึกษาจากฮ่องกง เพื่อจัดค่ายอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มและครอบครัวอุปถัมภ์ โดยมี ดร.สมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดค่ายอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกลางแจ้งปฐมวัย

     วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 นักเรียนชั้นปฐมวัย โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยการนำของนางปุญวรี พุทธฤทธิ์ ครูผู้ดูแลนักเรียนระดับปฐมวัย ทำกิจกรรมกลางแจ้ง..สำรวจโรงเรียนกัน ได้เวลาผึ้งน้อยออกหาน้ำหวาน..บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานร่าเริงของเด็กๆ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/402 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36