ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 892151  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

      เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านป่ารวกฯนำโดยนายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นต้นเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดป่ารวก ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย //ปชส.โรงเรียนบ้านป่ารวกฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีลงนาม MOU ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาและทักษะสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาบนพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร

     นายสุรเจต ปาลี พร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนผาขวางวิทยา ให้การต้อนรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) ดร สมบรูณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 นายคำนึง ยากองโต ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญ นายพิสิฐ ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมมิตร นายสงกรานต์ สีมี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม นายภูวเรศ สิทธิโค่ง ครูโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา และนางพิชญาภา ธรรมบัณฑิต ครูโรงเรียนบ้านจะคือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศานา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

     นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาพร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศานา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : เสวนาความรู้และเทคนิคการจัดทำ (กลุ่มครู

     คณะผู้อำนวยการโรงเรียน สพป เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมการเสวนาความรู้และเทคนิคการจัดทำ (กลุ่มครู ) ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ทเชียงราย ( ข่าว / ครูอาทิตย์ จันต๊ะนา )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : รับการตรวจเยี่ยม

     รับการตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ให้การต้อนรับ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป เชียงราย เขต 1 โดยได้แนะการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ NTชั้นประถมศึกษาปีที่ 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความเสียใจ

     กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว-ดอยฮาง ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณครูคม ทุ่งภักดี เนื่องในการเสียชีวิต และ คณะผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรม ณ วัดเชียงยืน เมือง เชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : English Camp

     กิจกรรมค่าย English Camp ณ โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป เชียงราย เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : รับมอบอุปกรณ์สัญาณดาวเทียม และอุปกรณ์การเรียน,อุปกรณ์กีฬา

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะผู้บริหาร "กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม" ได้ทำการรับมอบอุปกรณ์สัญาณดาวเทียม และอุปกรณ์การเรียน,อุปกรณ์กีฬา แก่ 5 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงราย โดยมี ดร สมบรูณ์ ธรรมลังกา ผอ สพป เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนักเรียน รับมอบและให้การต้อนรับ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : มอบชุดนักเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นำโดย นายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ นายเอนก ณัฐโฆษิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 เชียงราย และนายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ได้มามอบชุดนักเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่ารวกฯ ณ โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2

     นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาพร้อมคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมงานเทศกาล วิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค

     โรงเรียนห้วยพลูพิทยานำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ไปร่วมงานเทศกาล วิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : โครงการ PR MOT FORUM 2019 “คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย”

     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับ คณะจัดกิจกรรม CSR: “คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย” นำโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานสังกัด และผู้ปฏิบัติงานด้านการประสามสัมพันธ์ของกระทรวงคมนาคม ได้มอบอุปกรณ์การกีฬา ให้ทางโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) และมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน

     วันที่ 30 มกราคม 2562 นายวิทย์ วิชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดย ผศ.รักตกรรณ ศิริถาวร ที่ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 67 คน จากสาขาวิชาเอกปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง จังหวัดราชบุรี มาศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบมอนเทสซอรี่ ระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ แนวคิดรูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ปชส.รร. ภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : กีฬาสานสัมพันธ์ "ป่าสักไก่เกมส์" ครั้งที่ 2

      นายวีระศักด์ อินแสง รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ประธานพิธีเปิด-ปิดกีฬา "ป่าสักไก่เกมส์" ครั้งที่ 2 ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ ซึ่งท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สนับสนุนงบประมาณ โดยมีนายปรีชา พันธุ์จำเริญ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานของโรงเรียนได้รับมอบงบประมาณและจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียน, ประชาชน 3 หมู่บ้าน ในเขตบริการโรงเรียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายวันที่ 18 - 20 มกราคม 2562 (ภาพ-ข่่าว/เกษณี)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : กิจกรรม รับมอบทุนคาราวบาวแดง

     โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ เมื่อวันที่21 มกราคม 2562 นายบัญชา บารมี ผู้จัดการศูนย์ฯคาราบาว และคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิคาราบาวกรุงเทพมหานคร ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิงอาตา มาเยอะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้รับทุนการศึกษาเขียนเรียงความยอดเยี่ยม โครงการ"ตำบลของหนู" เป็น 1 ใน 5 ของระดับประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 และได้มอบงบพัฒนาตำบล ให้โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ และบ้านป่ากุ๊ก ม15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงรายและได้มอบเกียรติบัตร ให้ คุณครูกุลรภัส กาบตุ้ม ครูผู้สนับสนุนนักเรียนให้ใช้ภาษาไ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/412 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36