ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 887639  ครั้ง


วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรอบกองไฟ ค่ายพักแรม กลุ่ม ร.ร. แม่ยาว ดอยฮาง

          กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.สมบรูณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป. เชียงราย เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมรอบกองไฟภาคค่ำ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36