ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 887659  ครั้ง


วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

          นางกัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๑ มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับและได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36