ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 887647  ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา2561

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 นายปรีชา พันธุ์จำเริญ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไ้ด้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นโดยจัดกลุ่มการเรียนรู้ในรูปแบบฐานจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ฐานความรู้ คือ สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ฯ ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคละกลุ่มนักเรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือ ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนเป็นอย่างมาก (ภาพ-ข่าว/เกษณี จารุสาร)

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36