ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 892180  ครั้ง


วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการ "หนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม"

          ....เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นายคำนึง ยากองโค ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 12 ท่าน เข้าร่วมการประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน โครงการ "หนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี....(ศรินญา/ภาพ-ข่าว)

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36