ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 892183  ครั้ง


วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมงานเทศกาล วิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค

          โรงเรียนห้วยพลูพิทยานำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ไปร่วมงานเทศกาล วิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36