ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 865368  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงร่วมอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น

     วันที่16 สิงหาคม 2561โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง นำนักเรียนมัธยมต้นเข้าร่วมอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นตามโครงการศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนแม่ข้าวต้ม จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในชุมชนไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง (ภาพ/ข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินินาถ

     .....เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่่ผ่านมาทางโรงเรียนแม่มอญวิทยา นำโดยนายคำนึง ยากองโค ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561.....(ศรินญา/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

     .....วันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา ,หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ซ้าย, โครงการพัฒนาบนพื้นที่สูง UHDP ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย,ตัวแทนชุมชน,หน่วยงานป่าไม้ และชาวบ้านห้วยลุหลวง ได้ร่วมกันดำเนินงานกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยลุหลวง.....( ภาพ / ข่าว:โรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี2561

     วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง จัดกิจกรรมวันอาเซียน นำโดย นายสังวาลย์ คำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์และนักเรียนทุกคน โดยมีกิจกรรมแต่งชุดประชาติอาเซียน การแสดงนิทรรศการอาเซียน และตลาดนัดอาเซียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561

     วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561นำโดย นายสังวาลย์ คำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพัฒน์ นามวงค์ ประธานกรรมการสถานศึกษาและผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านในเขตบริการ ร่วมกับแม่ดีเด่นในเขตบริการ คณะครู และนักเรียนทุกคน ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนชุมชน และตัวแทนนักเรียน วางพานพุ่มวันแม่ และร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินินาถ

      เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินินาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโคมมยุรา โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๑ (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินินาถ

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินินาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป. เชียงราย เขต ๑......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : อบรมให้ความรู้ความปลอดภัย

     เจ้าหน้าที่ตำรวจอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยแก่เด็กๆในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะและกฎจราจร (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ 2561

     วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายวิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือพร้อมด้วยกรรมการสถานศึกษาและคณะครู-ผู้ปกครอง-นักเรียนร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 โดยนายวิชัย สุขเกษม เป็นประธานกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่เจ้า ในงานได้จัดกิจกรรมมากมายเช่นการแสดง ชั้นอนุบาล2-3 ,พิธีมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่น,ผู้ชนะเลิศประกวดร้องเพลงแต่ละชั้นร้องเพลงเกี่ย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : ส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพแก่นักเรียน

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพแก่นักเรียน เพื่อให้นัเรียนสามารถนำความรู้ความสามารถของตนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ ในภาพเป็นการเก็บผลผลิตทางการเกษตร ที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้การพาะปลูกดูแลรักษาและนำออกจำหน่ายตลอดจนเป็นพื้นฐานด้านอาชีพแก่เด็กๆ (ภาพ / ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : ให้การต้อนรับ

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำให้การต้อนรับ คณะผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มแม่ยาว-ดอยฮาง ได้มาติดตามและให้คำแนะนำเรื่องการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม และ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมกับนายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสพป เชียงราย เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมติดตามให้คำแนะนำช่วยเหลือสถานศึกษา ( ภาพ/ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : วันอาเซียน

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวิชาการวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมของโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ นักเรียนได้ความรู้และสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง …จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว-ดอยฮาง

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม คณะผู้อำนวยการโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน แม่ยาว-ดอยฮาง ณ ห้องวิชาการของโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ในวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และออกนิเทศการเรียนการสอน ทุกโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน แม่ยาว-ดอยฮาง ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑…จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันอาสหบูชา และวันเข้าพรรษา ปร ะจำปี ๒๕๖๑ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ ฟังเทศน์ แห่เทียนเข้าพรรษา ถวายเทียนเข้าพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์ …จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตาโครงการสร้างเยาวชนไทยเป็นพลังต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ดำเนินการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแม่ซ้าย ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ …จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.........
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/406 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36