ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 876368  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรม“หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ของครู”

      เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดยนายสุรเจต ปาลี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการ สพป ชร เขต 1 ทีมวิทยากร STEM มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมทดลองใช้หลักสูตร ภายใต้โครงการ “หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ของครู” ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2561 ณ. โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๑ (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว-ดอยฮาง

     กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว-ดอยฮาง นำโดยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูกรรมการนักเรียน ได้จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียนระดับกลุ่ม (สพป. เชียงราย เขต 1) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนแม่ยาววิทยา (ภาพ/ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : โครงการผักไฮโดรโปรนิกส์และผักสวนผสม

     โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลนางแลในการจัดทำโครงการผักไฮโดรโปรนิกส์และโครงการปลูกผักสวนผสม เพื่อเป็นส่วนช่วยในการนำผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียน ทางโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวนำโดย ผอ.นัทที บุญศรี ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ (ปชส.รร. ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : มุทิตาจิต 2561

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ โดยนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ คณะผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มแม่ยาว - ดอยฮาง นำโดย นายชุมพล สนิทวงค์ ประธานผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว - ดอยฮาง ให้เกียรติมาร่วมงานแสดง มุทิตาจิต เนื่องในวาระโอกาสเกษียณอายุราชการคุณครูสุนัน เพชรโพธหาร ณ โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา

     นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พร้อม นางกัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนท่าสุด ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ภูฟ้าวารี รีสอร์ท เชียงราย//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : จัดอบรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน

     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจัดอบรมคณะครูสอนวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 โรงเรียนในกลุ่มท่าสุด เรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าสุด ณ ห้องประชุมศรีบุรี โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชมห้องเรียนภาษาจีน

     ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตรและเยี่ยมชมห้องเรียนภาษาจีน ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนห้วยพลูพิทยา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร

     เมื่อวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดยนายสุรเจต ปาลี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับคณะติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดยนายสุรเจต ปาลี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับนายสมคิด อุดปิน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1,นางสาวสายสวลี วิทยาภัค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ สพป.เชียงราย เขต 1 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มโรงเรียน

     นายสุรพงษ์ อินทจักร ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าสุดพร้อมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ในระดับกลุ่มโรงเรียนท่าสุด เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด//ภาพ-ข่าว ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านโล้ะป่าตุ้ม ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 กลุ่มโรงเรียนดอยลาน

     ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 กลุ่มโรงเรียนดอยลาน จัดการเเข่งขันที่โรงเรียนบ้านโล้ะป่าตุ้ม ในวันที่ 18 กันยายน พ .ศ. 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : งานการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium) และผลการปฏิบัติการดีเลิศ (best practice)ประจำปี 2561 ระดับจังหวัดเชียงราย

     นายขจร แก้วตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) รับโล่ผลการปฏิบัติการดีเลิศ (best practice) ด้านกระบวนการบริหารจัดการสอนดีเด่น ระดับเหรียญทองชนะเลิศ และนางแสงเดือน มนทนม ครูชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ รับโล่การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium) ด้านสื่อการสอน ระดับเหรียญทองชนะเลิศ ในงานการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium) และผลการปฏิบัติการดีเลิศ (best practice)ประจำปี 2561 ระดับจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และตามแนวชายแดน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดยนายสุรเจต ปาลี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และตามแนวชายแดน รุ่น ที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโคมมยุรา โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : NEW DLTV

     นายสมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน. ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "การประชุมผู้อำนวยการ สพท. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV" โรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ด้วยระบบประชุมทางไกล (Tele Conference) ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนายุวชนคนคุณธรรมฯ

     ค่ายพัฒนายุวชนคนคุณธรรม และกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนให้แก่นักเรียนแกนนำของโรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์ )......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/408 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36