ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้เข้าชม 892184  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

     สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ในนามผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย ประธานพิธีฯ ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต ๑ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งการจัดกิจกรรมใน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน อังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : ไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา นายปรีชา พันธุ์จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูและนักเรียน ชั้น อนุบาล1-ป.6 จำนวน 138 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561"ขึ้นเพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ มีการเจิมหนังสือและให้โอวาทแก่นักเรียนโดยผู้อำนวยการ และในช่วงบ่ายคณะครูทุกๆ ท่านได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียน ตลอดจนการสอบถาม ให้คำแนะนำด้านพฤติกรรม การร่วมกิจก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน อังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : พิธีรับมอบข้าวสาร จากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย..2561

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 นายปรีชา พันธุ์จำเริญพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับมอบข้าวสารเพื่ออาหารกลางวัน ภายใต้โครงการ "ทชร. อิ่มท้อง อิ่มกาย สุขใจ เพื่อน้อง ประจำปี 2561" จำนวน 32 กระสอบ มูลค่า 30,000 บาท จากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) โดยมีนางเทียมจันทร์ พันธุ์เจริญ ผู้แทนนายวิสูตร คำยอด ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เป็นประธานในการมอบในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน อังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : วันต่อต้านยาเสพติดโลก vs วันสุนทรภู่ 2561

     วันต่อต้านยาเสพติดโลก vs วันสุนทรภู่ 2561 เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ นำโดย นายปรีชา พันธุ์จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ พร้อมด้วยคณะครู-บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ร่วมกับนักเรียนทุกระดับชั้น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบฐานบูรณาการและกล่าวคำปฏิญาณตน ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ต่อด้วยภาคบ่ายเป็นกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งมีการจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน อังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ 2561

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะลูกเสือกองผสมของโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ นำโดยนายปรีชา พันธุ์จำเริญ พร้อมคณะผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ประจำปี 2561 โดยมีลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญเข้าร่วมพิธีจำนวน 30 นาย กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและความมีระเบียบ หลังจากพิธีสวนสนามเสร็จ คณะลูกเสือได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนต่อไป (ภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :053160031
หัวข้อข่าว : อบรมคุณธรรม จริยธรรม

     นายสมคิด สอนนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุยคำ ให้การต้อนรับมูลนิธิศึกษาการุณย์ จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา (ครูเสาวรส/ข่าว - ครูสัจวรรณ/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

     กองลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและ กิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์ )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการพนันบอล

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการพนันบอล เพื่อส่งเสริมให้ ห่างไกลจากสารเสพติดและการพนัน และเพื่อใช้ชุมชนเห็นอันตรายจากโทษภัยของยาเสพติด (ภาพ/ ข่าว ครูอาทิตย์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติไทย และปลูกฝังให้มีความเป็นไทยและเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์ จันต๊ะนา )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : รับมอบ หนังสือห้องสมุด มูลค่า 182,419 บาท

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ได้ทำการรับมอบ หนังสือห้องสมุด มูลค่า 182,419 บาท โดยคณะแม่บ้านตำรวจปราบปรามยาเสพติด นำโดยคุณนุชนารถ กองวิสัยสุม และตัวแทนข้าราชการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้มอบหนังสือของมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นโดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน โดยมี พงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และในนามของโรงเรียนบ้านโป่งนาคำขอขอพระคุณเป็นอย่างสูง (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์ จันต๊ะนา )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก

     .....เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนแม่มอญวิทยา นำโดยนายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัด “โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก” ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองตระหนัก รู้จักวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี.....(ศรินญา/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : วันต่อต้านยาเสพติดโลก

     .....เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนแม่มอญวิทยา นำโดยนายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน และกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด.....(ศรินญา/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : วีดีทัศน์ ฯ

     คณะทำงานถ่ายทำวีดีทัศน์กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว-ดอยฮาง นำโดย นายอาทิตย์ จันต๊ะนา ครู คศ. ๒ โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ นายศิวณัฐ อินถา ครู คศ. ๑ โรงเรียนผาขวางวิทยา และนางสาวศุภรดา ล้านกันทา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนผาขวางวิทยา ได้เข้าถ่าย ถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อเป็นเกียรติแด่คณะครูผู้ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ ณ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. ชร. เขต ๑ ในวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ...จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๒๕๖๑

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว-ดอยฮาง กล่าวรายงานต่อ นายแสงเพชร สุดเพราะ หัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ – ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว-ดอยฮาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ – ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย บ้านริมกก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติ ฯ

     นายสุรสิทธิ์ สาคร รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลแม่ยาว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติตามโครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ โดยมี นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. ..จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/412 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36