ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 13 ท่าน ผู้เข้าชม 892185  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     .....เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนแม่มอญวิทยาได้ดำเนินการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายคำนึง ยากองโก ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา ประธานพิธีฯ ณ สนามโรงเรียนแม่มอญวิทยา วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย.....(ศรินญา/ภาพ - ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

     โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ร่วมกับเทศบาลตำบลสันทราย และหน่วยงานต่างๆ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561(CR1 PR 61 Tanakorn AMCR) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป.ชร.1 ส่งใจไปถ้ำหลวง

     เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 นายวิชัย ไพยารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นศ.ฝึกประสบการณ์ และนักเรียนทุกคนของโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป.ชร.1 ได้ร่วมกันทำสมาธิส่งใจไปให้ทีมหมูป่า เพื่อให้ปลอดภัยกลับมาทุกคน (นางสาวณรดา มุกนามเมือง ภาพ;ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

      วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดย นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของไทย และได้รู้พิษภัยของยาเสพติดพร้อมทั้งปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ หอประชุมโคมมยุรา โรงเรียนผาขวางวิทยา (ข่าว: โรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป.ชร.1

     วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรีึยนอนุบาลห้วยสัก สพป.ชร.1 โดยนายวิชัย ไพยารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นศ.ฝึกประสบการณ์ฯ และนักเรียนทุกคนร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อถวายพระราชกุศล ยกย่องและเชิดชูเกียรติ ให้กับกวีเอกของโลก(ท่านสุนทรภู่) เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยและแขนงอื่นๆที่น่าสนใจ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย อนุรักษ์เรื่องกาพย์กลอนในจิตของเยาวชนและผู้สนใจ ในกิจกรรมมีการแสดงบทบาทสมมุติต่าง ๆ การแข่งขันท่องบทอาขยายหลักของ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ นำโดยนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆและเก็บข้อมูลนักเรียนชุมชนเขตบริการสถานศึกษา (ภาพ/ข่าว อาทิตย์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

     วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นำโดย นายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันทำพานไหว้ครู และแสดงออกถึงความเคารพในพระคุณของครู ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) (ปชส.รร. ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

     วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นำโดย นายวิทย์ วิชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพในพระคุณของครู ณ อาคารประชารัฐ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) (ปชส.รร. ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู

     วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดย นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำพานไหว้ครูและแสดงออกถึงความเคารพในพระคุณของครู ณ หอประชุมโคมมยุรา โรงเรียนผาขวางวิทยา(ภาพข่าวโรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ

     นายขจร แก้วตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายสันทราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ เพื่อแสดงความเคารพ และระลึก ถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ (CR1 PR 61 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป เชียงราย เขต 1 ได้ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ขึ้นโดยมีนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม โดยนักเรียนได้นำพานและกรวยดอกไม้มาไหว้ครูแสดงถึงความกตัญญูกตเทวีและสิ่งที่นิยมนำมาตกแต่งพานไหว้ครูได้แก่ หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์?เปรียบเสมือนเด็กที่มาเล่าเรียน เมื่อได้รับการสั่งสอนก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮางให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธี ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ...กัลยาณี อินต๊ะอ้าย..ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : นิทรรศการ ฯ

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม จัดนิทรรศการ “โรงเรียนสุจริต“ ในการประเมินผลงานเชิงประจักษ์วิทยฐานะเชี่ยวชาญของ ดร. สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ...จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     นายสุรพงษ์ อินทจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์และเป็นการร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ณ อาคารอนุสรณ์ ๗๙ ปี โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : นิทรรศการ ฯ

     นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมจัดนิทรรศการ “โรงเรียนสุจริต“โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ในการประเมินผลงานเชิงประจักษ์วิทยฐานะเชี่ยวชาญของ ดร. สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ...จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/412 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36