ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 887090  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ โดยการนำของนายทวี นุกาศ ครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน ได้จัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ขึ้น ในการนี้ นักเรียนให้ความสนใจ และร่วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : ขอขอบพระคุณ

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ขอขอบพระคุณ คุณนิเวศน์ นาวา พร้อมด้วยคณะ ได้นำขนมและไอศกรีม และอุปกรณ์การเรียน มามอบให้แก่นักเรียน ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลคุณและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากภัยตรายทั้งปวงและจงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ (ภาพ/ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ โดยการนำของนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆในการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ภาพ/ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายเดชา ประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ได้ประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ในการนี้ คณะผู้ปกครองได้เข้าร่วมประชุมและเสนอแนะปัญหา ข้อบกพร่อง และแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งทางโรงเรียนและผู้ปกครอง ชุมชน จะได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียน ต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ...จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว. ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง และคณะครู ให้การต้อนรับ นายสมคิด อุดปิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต เขต ๑ และนางจิราพร มงคลคำ ศึกษานิเทศก์ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต เขต ๑ ในการตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑...จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : ควันหลง วันกตัญญู

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง ให้เกียรติเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ...จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : การนิเทศ กำกับและติดตามความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

     นายสมคิด อุดปิน รองผอ.สพป.เชียงรายเขต 1 พร้อมด้วยนางจิราพร มงคลคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้มานิเทศกำกับและติดตามความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนผาขวางวิทยา โดยมี นาย สุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูคอยให้การต้อนรับ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 (ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานคุณธรรมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทางโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ได้จัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานคุณธรรมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 โดยได้นักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นวิทยากรการอบรมและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน (ปชส.รร. ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

     นายเกรียงกมล สมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา และคณะครูจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและทางโรงเรียนฯ พร้อมแจ้งนโยบายการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา วันที่ 14 พฤษภาคม 2561//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : รับทุนมูลนิธิพ่อขุนมังรายมหาราช

     นายมนตรี ตระหง่าน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2561 ณ มูลนิธิพ่อขุนมังรายมหาราช เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 โดยโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ได้รับทุน จำนวน 1 ราย คือ เด็กหญิงธัญวรัตม์ ไชยวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่มีฐานะยากจน (ปชส.รร./ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทางโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงให้กับผู้ปกครอง ครู ร่วมดูแลเด็กได้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นาย สุรินทร์ เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนางแล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองด้วย (ปชส.รร./ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
หัวข้อข่าว : รดน้ำดำหัว

     วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายวิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้นำคณะครูไปรดน้ำดำหัว และขอสูมาคารวะผู้นำชุมชน ประธานกรรมการสถานศึกษา ครูอาวุโส แสดงความกตัญูญูที่ท่านๆช่วยเหลือ อุปถัมภ์ค้ำชู แก่ทางร.ร.ในการช่วยเหลือดูแลด้านการจัดการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ในชุมชนหมู่บ้านด้วยจิตเมตตากรุณามาตลอด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
หัวข้อข่าว : ประะชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561

     วันนี้โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือนำโดยนายวิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูได้จัดให้มีการประะชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 โดยได้ชี้แจงนโยบายและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและโครงการต่างๆไปสู่การเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจกัน ณ หอประชุมโรงเรียน (จักรพล/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะทำงานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สจว.สพฐ.รุ่นที่ 5)

     นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ซึ่งกำกับดูแลโรงเรียนในเขตตำบลท่าสุดได้รับมอบหมายจาก ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พร้อม นายสุรพงษ์ อินทจักร และ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนท่าสุด คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะทำงานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สจว.สพฐ.รุ่นที่ 5) จำนวน 98 คน ได้มาร่วมสานฝันการศึกษาพัฒนาโรงเรียนบ้านแ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/411 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36