ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 887092  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

     นายสุรพงษ์ อินทจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดพร้อมคณะครูจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ใต้ถุนอาคารอนุสรณ์ 79 ปี เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายสนิท ศรีบุรี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : บวชสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

     นายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎ์ดรุณานุเคราะห์) และคณะครู ร่วมโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2561 - 3 เมษายน 2561 ณ วัดสันทรายหลวง ต.สันทราย อ. เมือง จ.เชียงราย สนับสนุนโดย คณะสงฆ์ตำบลสันทราย เทศบาลตำบลสันทราย และโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (CR1 PR 60 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : มอบผลการเรียนให้นักเรียน

     มอบผลการเรียนให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎ์ดรุณานุเคราะห์) ทุกระดับชั้น วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมไอยรา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ (CR1 PR 60 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : ร่วมงานวันท้องถิ่นไทยและยินดีกับอาคารใหม่ของเทศบาลตำบลท่าสุด

     นายสุรพงษ์ อินทจักร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าสุดพร้อมนายเกรียงกมล สมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนท่าสุดร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 และแสดงความยินดีในพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสุดแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561//ปชส.กลุ่มโรงเรียนท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : พิธีรับมอบ “ห้องสมุด 100 ปี ศรีจุฬาฯ”

     ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประธานพิธีรับมอบห้องสมุด โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด โดยทันตแพทย์หญิงทวีพร กีรติอดิศัย ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 31 ซึ่งได้ดำเนินการสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ขออนุญาตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้ชื่อห้องสมุดว่า “ห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ห้องสมุดต้นแบบ

     วันที่ 26 มีนาคม 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ห้องสมุดต้นแบบ ของโรงเรียนเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎ์ดรุณานุเคราะห์) โดยมี นายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย และคณะครูให้การตอนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : อบรม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมภาคภูมิใจ ในงาน (Organization Development A.M.C.R. School)

     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธาน เปิดกิจกรรม อบรม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมภาคภูมิใจ ในงาน (Organization Development A.M.C.R. School) และนายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎ์ดรุณานุเคราะห์) กล่าวรายงานการอบรม โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้วยน้ำริน รีสอร์ท อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
หัวข้อข่าว : เปิดรั้วเหลืองดำ ชมกิจกรรมที่ยั่งยืน เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

     นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชร เขต1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเปิดรั้วเหลืองดำ ชมกิจกรรมที่ยั่งยืน เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม โดยมีนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและครู การแสดงของนักเรียน และงานออกร้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความสามารถของตนเอง เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรอบปีการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน

     นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และ นางกัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนห้วยพลูพิทยา โดยมี นายเกรียงกมล สมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศ60

     โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ นำโดยนายวิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่22 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียน (จักรพล/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอน
หัวข้อข่าว : ตรวจสอบภายในโรงเรียน

     ผอ.ประทาน พรมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับคุณสมดี นาคหฤทัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คุณชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ที่ได้มาตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านดอน (ปชส.รร./ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : วันกตัญญู และมอบผลการเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     ร้อยตรีคำลือ กันทะวัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน เปิดกิจกรรมวันกตัญญู และมอบผลการเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมไอยรา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎ์ดรุณานุเคราะห์) (CR1 PR 60 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

     โรงเรียนบ้านจะคือ ต้อนรับ นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป เชียงราย เขต1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านจะคือ และประเมินปลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ในด้านต่างๆ และได้ให้คำแนะนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด (ภาพ/ ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : พิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2560

     นายสุรพงษ์ อินทจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอนุสรณ์ 79 ปี โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันกตัญญู ปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนบ้านจะคือ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญู นักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2560ขึ้น โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษา นายเฉลิมชัย ธรรมบัณฑิต ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธี และมี พันจ่าอากาศเอกพ่อาสา ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม ( ภาพ/ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา )......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/411 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36