ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 887094  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษานอกสถานที่

     วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือนำโดยนายวิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้พานักเรียนชั้นอนุบาล2,3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ในตัวเมืองเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองเชียงรายขับรถรางชมสถานที่สำคัญต่างๆ ช่วงบ่ายไปเที่ยวน้ำตกขุนกรณ์ และสิงห์ปาร์ค เด็กๆทุกคนมีความสุขมากๆๆ (จักรพล/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : เปิดบ้านวิชาการ “ข่วง ผญ๋า ปาเฮียนฮู้”

     ร้อยตรีคำลือ กันทะวัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน เปิดงานบ้านวิชาการ ในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎ์ดรุณานุเคราะห์) โดยในงานมีการจัดนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการ ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “ข่วง ผญ๋า ปาเฮียนฮู้” ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ (CR1 PR 60 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : ประชุม ผู้ปกครอง ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEC)

     นายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จัดประชุม ผู้ปกครอง ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEC) ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมไอยรา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (CR1 PR 60 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : มอบประกาศนีบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย ) โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ

     พ.ต.อ กิติพงษ์ สุขวัฒนาพันธ์ ผกก. สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบประกาศนีบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย ) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมไอยรา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (CR1 PR 60 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีกับนักศึกษาผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู

     นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู-บุคลากรโรงเรียนบ้านหัวดอย ได้แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ที่ฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนบ้านหัวดอย และผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

     โรงเรียนบ้านหัวดอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีการมอบใบประกาศนียบัตร – เกียรติบัตร ร่วมกับคณะครู-บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้น ม.2 ที่ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รุ่น 22 วันที่ 12 มีนาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โรงเรียน 1 ทีมกู้ชีพกู้ภัย

     นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย กล่าวเปิดโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมย่อย 1 โรงเรียน 1 ทีมกู้ชีพกู้ภัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยจังหวัดเชียงราย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายมีหน้าที่ในการบูรณาการอำนวยการประสานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดอบรมให้ความรู้ครูและนักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยในโรงเรียน ให......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านป่าคา สพป.สุโขทัย เขต 2 ดูงาน

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยการนำของ น.ส.นรินทร์ อินทะนัก ผอ.โรงเรียนบ้านป่าคา มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท มี ผอ.ประเวศ พรหมเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท และคณะครูให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : งานเปิดบ้านหัวดอย (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560

     นายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อำนวยการ สพป.ชร เขต1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านหัวดอย (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรม โรงเรียนบ้านหัวดอย โดยมีนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและครู การแสดงของนักเรียน และงานออกร้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความสามารถของตนเอง เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรอบปีการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และแสดงออกอย่างสร้างส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
หัวข้อข่าว : รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

     นายอินสอน กันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 1 และนางพวงผกา สุขัมศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม อำเภอเมือง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : ทดสอบวัดความสามารถ พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

     โรงเรียนบ้านจะคือ ได้ทำการทดสอบวัดความสามารถ พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีคณะครูกรรมการจากโรงเรียนบ้านห้วยชมภู เป็นกรรมการในการดำเนินการทดสอบและมี พันจ่าอากาศเอกพ่ออาสา ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะคือ เป็นประธานสนามสอบ (ภาพ / ข่าว : อาทิตย์ จันต๊ะนา )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

     นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด วันที่ 7 มีนาคม 2561//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : MS.OPEN HOUSE "ข่วงวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม"

     ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประธานพิธีเปิดงาน MS. OPEN HOUSE 2018 "ข่วงวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม" เปิดเฮือน เยือนบ้าน ของโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 และให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพความสามารถ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนในเขตพื้นที่ฯ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองร่วมต้อนรับและเยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : มอบ แท้งก์น้ำและเครื่องกรองน้ำ

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง รับมอบมอบแท้งก์น้ำ – เครื่องกรองน้ำ เพื่ออุปโภค – บริโภค งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท จากคณะ สโมสรโรตารี่ ภาค๒๖๑๐ จากประเทศญี่ปุ่น ในวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ...จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : วันมาฆบูชา ๒๕๖๑

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เนื่องในวันมาฆาบูชา ในวัน พุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามวอลเล่ยบอล และห้องประชุม ของ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. ชร. เขต ๑ ...จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/411 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36