ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 887098  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :อนุบาลเวียงชัย
หัวข้อข่าว : สอบ O-net

     นายประดิษฐ์ เตชะนันท์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ชรและนางพรรธิภา กาวิชัย วอร์สเลอร์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ศธจ.ชร มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนชั้น ป.6 ในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปราณี
หัวข้อข่าว : ร่วมงานมหกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาขีพ

     นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ไปร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาขีพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
หัวข้อข่าว : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. นายสุนันท์ สีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงเคียน ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลดงมหาวัน เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านปงเคียน โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน และโรงเรียนบ้านร่องหวาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้ง 3 โรงเรียนรวม 40 คน และได้รับการสนับสนุนครูร่วมเป็นวิทยากรจากโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจำบอน
หัวข้อข่าว : จำบอนสาร

     ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านจำบอน ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : ประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2017 ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) นำโดยนายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2017 ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ่อสามแสน จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับการเมินรายการดังนี้ 1. นายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย รับการประเมิน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : คุณเรืองฤทธิ์ กาซ้อน และคุณมลธิชา กาซ้อน และคณะมอบผ้าห่ม ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา

     นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมคณะครูให้การต้อนรับคุณเรืองฤทธิ์ กาซ้อน และคุณมลธิชา กาซ้อน และคณะ ที่ได้เดินทางขึ้นมามอบผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนในโครงการ "ปันน้ำใจ ไออุ่น สู้ภัยหนาว" ที่โรงเรียนผาขวางวิทยา เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์ ประจำปี 2561

     เทศบาลตำบลแม่ยาวได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2561จัดโดยเทศบาลตำบลแม่ยาวร่วมกับศูนย์กีฬาตำบลแม่ยาว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับนักเรียนและชุมชนเน้นให้นักเรียนทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย ความสมัครสมานสามัคคี และ การรู้แพ้ รู้ชนะ และ รู้อภัย มีน้ำใจของการเป็นนักกีฬา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : ค่ายหมอน้อย เชียงรายอาสา พัฒนาชนบท โรงเรียนผาขวางวิทยา บ้านพนาสวรรค์ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

     นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูโรงเรียนผาขวางวิทยา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิคโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ได้เดินทางขึ้นมาตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บ้านพนาสวรรค์ เช่น ตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลเบื้องต้น ตรวจฟัน ตรวจสายตา เมื่อวันวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2561ที่ผ่านมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
หัวข้อข่าว : พิธีปิดอบรมครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

     21 มกราคม 2561 เวลา 16:30 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 100 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรหลักจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดอบรมครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

     19 มกราคม 2561 เวลา 09:30 น. นายวิวรรธนพงษ์ สมจิตร รองผุู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประหยัด ทัพธานี ผุู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน เป็นผู้อ่านรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งจังหวัดเชียงรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนยุวกาชาดกลุ่มโรงเรียนท่าสุด

     นายอรรณพ จูจันทร์ รองนายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา นายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนของยุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนท่าสุด ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 โดยมี นายสุรพงษ์ อินทจักร ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าสุด คณะผู้บริหารโรงเรียนและคณกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลท่าสุดร่วมพิธี ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด วันที่ 26 มกราคม 2561//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปราณี
หัวข้อข่าว : ประชุมจัดทำหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ"

     นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ" ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปราณี
หัวข้อข่าว : การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่

     นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันครู 16 มค 2561

     ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันครู คณะครูที่ได้รับรางวัลได้เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบเกียรติผลงานรางวัลและกิจกรรมภาคเช้ามีการทำบุญตักบาตรและฟังพรเทศให้พรและ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบคำขวัญวันครู 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนแม่มอญวิทยาร่วมงานวันครู ประจำปี 2561

     .....เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จำนวน 10 ท่าน เข้ารับรางวัล จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ท่านผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบของขวัญพร้อมช่อดอกไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูที่ได้รับรางวัลในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561.....(ศรินญา/ภาพ - ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/411 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36