ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 887651  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาประจำปี 2561

     นายวิทย์ วิชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาประจำปี 2561 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ และ เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : งานส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2562

     วันนี้ วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) โดยการนำของนายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียน โดยมีการจับฉลากรางวัลแลกของขวัญ เล่นกีฬาหรรษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสมานสามัคคี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย ศึกษาดูงานสหกรณ์โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านบ่อหลวง

     25 ธันวาคม 2561 นายขจร แก้วตา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานสหกรณ์โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมี ผู้อำนวยการ สุจิตรา ยาวิไชย และคณะครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

     นางกัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๑ มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับและได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : ผลงาน รางวัลความภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านโป่งนาคำ

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ได้เป็นตัวแทน สพป เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขัน ประติมากรรม นักเรีนยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีคุณครูอาทิตย์ จันต๊ะนา และนางสาวศศิธร นุ่มวงค์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมควบคุมดูแล โดยมีนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การสนันสนุนส่งเสริม จนได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 13 มีจำนวนผู้เข้าแข่งทั้งหมด 44 ทีม ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์ จันต๊ะนา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรอบกองไฟ ค่ายพักแรม กลุ่ม ร.ร. แม่ยาว ดอยฮาง

     กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.สมบรูณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป. เชียงราย เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมรอบกองไฟภาคค่ำ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กลุ่มรร แม่ยาว ดอยฮาง 2561

     กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ได้นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนในจังหวัดเชียงราย อาทิเช่น ขัวศิลปะ สวนบัวหลวงหนองบัวแดง สวนน้ำนาวาแลนด์ นักเรียนต่างได้รับความรู้และสนุกสนานในการทัศนศึกษาในครั้งนี้(ภาพ/ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : รับตรวจเยี่ยมนิเทศก์

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ นำโดย นายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป เชียงราย เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมนิเทศก์ให้คำแนะนำแก่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ (ภาพ/ ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

      โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดยนายสุรเจต ปาลี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับ นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561

     นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งมีความเหมือนและแตกต่าง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยพลูพิทยา วันที่ 25 ธันวาคม 2561//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน

     เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดยนายสุรเจต ปาลี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ชุมชน ในชุมชนพื้นที่ภูมิลำเนา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในภูมิลำเนาตัวเอง (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชมและนิเทศติดตามห้องเรียน STEM และห้องเรียนภาษาอังกฤษ

     ทีมวิชาการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาเยี่ยมชมและนิเทศติดตามการสอนในโครงการห้องเรียน STEM และห้องเรียนภาษาอังกฤษ วิชา LPC Cambridge English (Classroom) และมีการประชุมครูผู้สอนเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปัญหา และแนวทางการแก้ไข โดยมีนายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาอำนวยความสะดวก ณ ห้องประชุมวิชาการโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : บริจาคสิ่งของจากคณะจิวเวอร์รี่สีลม กรุงเทพมหานคร

      เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดยนายสุรเจต ปาลี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับ คณะจิวเวอร์รี่สีลม กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบสิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา และเครื่องดนตรี แก่โรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินทางไกล ปีการศึกษา 2561

     นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนห้วยพลูพิทยา ไปยังวัดพระธาตุพลูทองธรรมวราราม ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อเรียนรู้กิจกรรมฐานต่างๆ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/411 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36