ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 887093  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ปราณี
หัวข้อข่าว : ร่วมงานเปิดบ้านงานอาชีพ “ต่อยอดอนาคต กำหนดปัจจุบัน สืบสานอดีต ปีที่ 14"

     นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1 ร่วมงานชิมเค้ก เปิดบ้านงานอาชีพ ประจำปี 2561 “ต่อยอดอนาคต กำหนดปัจจุบัน สืบสานอดีต ปีที่ 14” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ที่จังหวัดกำแพงเพชร

     นายเกรียงกมล สมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาพร้อมคณะครูไปให้กำลังใจ เด็กหญิงพัทธ์ทีรา สุตะวงค์ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : คุณรุ่งรวี ฮากิลสัน และ คุณแอนดริว ฮากิลสัน มอบทุนการศึกษา

     เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมด้วย คณะครูให้การต้อนรับคุณรุ่งรวี ฮากิลสัน และ คุณแอนดริว ฮากิลสัน พร้อมครอบครัวที่ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา ในการนี้ทางคณะยังได้มอบ ข้าวสาร เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับประชาชนในแต่ละหย่อมบ้านอีกด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : พงศ์พณิช แก้วเวียง พร้อมคณะเลี้ยงอาหารกลางวัน

     นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมด้วย คณะครูให้การต้อนรับคุณ พงศ์พณิช แก้วเวียง พร้อมคณะที่ได้เดินทางขึ้นมาเลี้ยงอาหารกลางวันและ ไอศครีม พร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับทางโรงเรียนผาขวางวิทยา เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : ส่งครูมาปฏิบัติหน้าที่ ฯ

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นางนฤมล พันลุตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขัวแคร่และคณะร่วมเดินทางส่ง นางสาวนิภาพร วรรณภพ ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ มาปฏิบัติหน้าที่สอน ณ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ....จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว. ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ครูฉวีวรรณ
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงราย

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 จำนวน374 คนของโรงเรียนบ้านสันโด้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2560ตามนโยบายเรียนฟรี15ปีกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อย่างมีความสุขโดยมีคุณครูดูแลใกล้ชิด(ครูฉวีวรรณปัญญา..ข่าว/ครูสุรชัย..ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ครูฉวีวรรณ
หัวข้อข่าว : รับมอบกระเบื้องสมาร์ทบอร์ด

     7ธ.ค60ท่านพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส...มอบกระเบื้องสมาร์ทบอร์ดจำนวน 100 แผ่นให้กับ รอง สพปเชียงรายเขต 1 นายปริญญา ณ จันทร์และนายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)เพื่อนำไปสบทบสร้างอาคารห้องสมุดให้กับโรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านจะนู ซึ่งเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ต่อไป(ครูฉวีวรรณ ปัญญา..ข่าว/นายมานพ..ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อข่าว : รับอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องกันหนาว

     คุณเกษม มูลจันทร์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบอุปกรณ์การศึกษา และเครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) คุณนิวัฒน์ แจ้งอริยวงศ์ มอบเงินสนับนุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท โดยมีนายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าวต้อนรับและรับมอบ (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาประจำปี 2560

      นายปรีชา พันธุ์จำเริญ พร้อมด้วยสมาคมผู้ปกครองและคณะครู บุคลากร ทางการศึกษา ชมรมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านป่าสักไก่และผู้อุปการคุณ ได้ร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์ระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ดนตรี ดุริยางค์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้โรงเรียน (ภาพ-ข่าว/เกษณี จารุสาร)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาสี...ป่าสักไก่เกมส์ 2559

      เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 นายปรีชา พันธุ์จำเริญพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี"ป่าสักไก่เกมส์ 2560" ประจำปีการศึกษา2560 ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.เชียงราย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ทางด้านการเล่นกีฬา การส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครอง-ชุมชนตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาพ-ข่าว/เกษณี จารุสาร)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปี 2560

      นายปรีชา พันธุ์จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักไก่พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่1-2 จำนวน106คน เพื่อให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-ยุวกาชาด มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่ดี นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีความสามัคคี มีความร่วมมือการทำงานเป็นกลุ่มฝึกทักษะการแก้ปัญหาและฝึกระเบียบวินัยซึ่งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี. (ภาพ-ข่าว-เกษณี จารุสาร)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

     โรงเรียนบ้านจะคือ คณะครูพร้อมนักเรียนได้ทำกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาพ/ ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : ถวายพระพรชัยมงคล

     วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรจึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย และทางโรงเรียนบ้านจะคือได้ จัดพิธีกรรมของชนเผ่าลาหู่ โดยมีผู้นำพิธีกรรมทางท้องถิ่น เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนการไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิและ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (ภาพ/ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : รับมอบสิ่งของบริจาคจาก คณะบริษัท คริสตี้ เจมส์

     โรงเรียนบ้านจะคือ ได้รับมอบสิ่งของบริจาคจาก คณะบริษัท คริสตี้ เจมส์ จาก กทม. ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ และเงินพัฒนาสถานศึกษา มอบแก่โรงเรียนบ้านจะคือ และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่านผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ มีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ (ภาพ/ ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : เต้นจะคึ ชนผ่าลาหู่

      โรงเรียนบ้านจะคือ สพป เชียงราย เขต 1 เน้นวิถีชนเผ่าท้องถิ่น การแสดงเต้นจะคึ ต้อนรับคณะแขกผู้มาเยี่ยมเยือน เป็นการสืบสานวัฒนธรรมของชนเผ่าตนเอง และเป็นการส่งเสริมของสถานศึกษาให้อยู่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถิ่น (ภาพ/ ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/411 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36