ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 887095  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : รับมอบของบริจาคช่วยเหลือ จากคุณดรีม เชียงใหม่พร้อมคณะ

     โรงเรียนบ้านจะคือ สพป เชียงราย เขต 1 คณะครูนักเรียนชุมชน รับมอบของบริจาคช่วยเหลือ จากคุณดรีม เชียงใหม่พร้อมคณะ ที่ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอาทิเช่น ของเล่น รองเท้า หนังสือ พัดลม ยารักษาโรค เครื่องอนามัย ฯลฯ มามอบให้แก่นักเรียน ที่อยู่บนพื้นที่สูงทุรกันดาร ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่านผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ มีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ (ภาพ/ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งพระบาทรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

     ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไทยสง อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาดำเนินกิจกรรมตามโครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท จำนวน 79 คนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อธิการบดี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง และคณะผู้บริหาร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เณ หอประชุมจตุพร ร.ร.บ้านโป่งพระบาท และมอบเงินเลี้ยงอาหารปีใหม่นักเรียน จำนวน 6,000 บาทอุปกรณ์กีฬาอีกจำนวนหนึ่ง โดยมี ส.อ.ประเวศ พรหมเทศ ผู้อำน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560

     โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 มหกรรมรวมพลังปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 20 โดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณะสุขตำบลสันทราย ในวันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (CR1 PR 60 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

     วันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 1ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายวิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือและประธานกลุ่มป่าซางได้นำผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม(จักรพล/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

     โรงเรียนบ้านห้วยชมภู จัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ณ ร.ร.บ้านห้วยชมภู เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2560 โดยทีมงาน sun smile team(ตะวันยิ้มแฉ่ง)กิจกรรมดีๆให้น้อง สุขใจ และอิ่มใจกับความสุข รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของน้องๆ มิตรภาพดีๆจากคณะครูบ้านห้วยชมภู-->>coolchaidan_ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารจาก สพม.36 เยี่ยมชมโรงเรียน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมคณะครูให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำโดย นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วย นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 นายกานต์เชษฐ์ ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม และ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ที่ให้เกียรติเดินทางขึ้นมาเยี่ยมชมด้านสภาพบริบท ของโรงเรียนผาขวางวิทยา ด้าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด

     นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ประธานพิธีชุมนุมรอบกองไฟ ของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับ 2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดย นายสุรพงษ์ อินทจักร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนแม่มอญวิทยา

     .....โรงเรียนแม่มอญวิทยาได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 60 คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สวนเศรษฐกิจพอเพียง ทุ่งนาหลากหลายสายพันธุ์ บ้านดิน การเลี้ยงแกะ ฯลฯ ซึ่งคณะวิทยากรได้บรรยายและเผยแพร่ความรู้ให้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทางโรงเร่ียนแม่มอญวิทยาจึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปี 2560 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.....(ศริน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

     …..โรงเรียนแม่มอญวิทยา ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มาเป็นประธานในพิธี ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนแม่มอญวิทยาร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงกัน.....(ศรินญา/ภาพ – ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี “วันมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560

     นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี “วันมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาสูกเสือ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : ตลาดประชารัฐ สร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

     นางสุธีรัตน์ อริดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนไปร่วม โครงการตลาดประชารัฐ ที่จัดโดยเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยได้นำผลิตภันฑ์จากผลงานของนักเรียนไปจำหน่าย เช่น ขนมไทย-น้ำสมุนไพร-สับปะรดสี-นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีความรู้ มีทักษะกระบวนการ “สร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ” โดยงานตลาดนัดประชารัฐเพื่อชุมชนตำบลท่าสาย จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธของแต่ละสัปดาห์ เริ่มวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนคุณธรรมระดับดีเยี่ยม ชนะเลิศ และรับมอบโล่ห์รางวัล/เกียรติบัตรผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รร.นำร่อง Active Learning

     นายวิทย์ วิชาคำ พร้อมด้วยคณะครู รร.อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) เข้ารับมอบโล่ห์รางวัลอันทรงคุณค่าจากผอ.สพป.ชร.1 ท่านสมบูรณ์ ธรรมลังกา จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมระดับดีเยี่ยม ชนะเลิศ และรับมอบโล่ห์รางวัล/เกียรติบัตรผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รร.นำร่อง Active Learning ของคณะครู ป. 1 - ป.6 ณ ห้องประชุมรักษ์ไทย รร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จครั้งนี้ (ปชส.รร./ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผอ.สพป.ชร.1

     วันที่ 29 พ.ย. 2560 ผอ.วิทย์ วิชาคำ ผอ.รร.อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นายกสมาคมครูฯ อำเภอเมือง พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผอ.สพป.ชร.1 ท่านสมบูรณ์ ธรรมลังกา ในการมาดำรงตำแหน่งผอ.สพป.ชร.1 คนใหม่ ณ ห้องประชุมรักษ์ไทย รร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)(ปชส.รร./ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน

     โรงเรียนบ้านจะคือได้จัดกิจกรรมการเียนการสอนโดนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้การการดำเนินชีวิตประวันของตัวนักเรียนเองได้และยังสามารถถ่ายทอดแก่คนอื่นแลัมุ่งเน้นงานอาชีพโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ( ภาพ / ข่าว ครูอาทิตย์) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : พิธี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

     วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกทุกปี เนื่องเป็นในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านจะคือ ได้ประกอบพิธี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทรงจัดตั้งกองเสือป่า และทรงเป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทย ที่นำกิจการลูกเสือมาก่อกำเนิดในประเทศ ทั้งนี้ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะฝึกฝนให้เยาวชนได้มีความสามัคคี มานะ อดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นผู้ช่วยรบ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/411 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36