ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน ผู้เข้าชม 887099  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : ร่วมการประชุมเพื่อจัดทำระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานฯ

     นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ร่วมการประชุมเพื่อจัดทำระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานฯ พ.ศ. และจัดทำเกณฑ์การประเมินผล การให้คะแนน การพิจารณาคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี//......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : กีฬากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส สพป. เชียงราย เขต 1

     .....โรงเรียนแม่มอญวิทยา นำโดยนายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา -กีฑา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส สพป. เชียงราย เขต 1 ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเชียร์เป็นจำนวนมาก.....(ศรินญา/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล

     นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 21 คน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มโรงเรียนเวียงชัยเวียงเหนือ จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณศิริรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านเมืองชุม........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา รร ขยายโอกาส 2560

     โรงเรียนบ้านจะคือ ได้นำนักเรียนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา-กีฑา โรงเรียนขายโอกาส สพป เชียงราย เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : กีฬา -กีฑา นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส

     สำนักานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้จัดการแข่งขันกีฬา -กีฑา นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูนักเรียนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : ร่วมการฝึกซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อรายงานสถานการณ์วิกฤตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

     นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ในนามหัวหน้าเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงรายร่วมการฝึกซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อรายงานสถานการณ์วิกฤตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดโดย สำนักงาน กสทช.เขต 17 (เชียงราย) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงรายและสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย โดยมี นายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด ผอ.กสทช. เขต 17 (เชียงราย) กำกับดูแลการซ้อมแผนฯ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

      วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน //ปชส.รร. ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : การอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานของรัฐ

     นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ในนามหัวหน้าเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงราย นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเอกชนเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดโดย สำนักงาน กสทช.เขต 17 (เชียงราย) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยมี นายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด ผอ.กสทช. เขต 17 (เชียงราย) ให้การต้อนรับ ณ วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : พ.ต.ท.สมพร เชยบาล สวป.สภอ.เมืองเชียงราย เป็นประธานมอบประกาศนีบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย )

     พ.ต.ท.สมพร เชยบาล สวป.สภอ.เมืองเชียงราย เป็นประธานมอบประกาศนีบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย ) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (CR1 PR 60 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนางแล
หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมคัดเลือก"รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ" ปี 2560

     นายวสันต์ ปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์หนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ และนายประสงค์ สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ได้มานิเทศติดตาม ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมการคัดเลือก “รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ปี 2560 ในระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนบ้านนางแล และโรงเรียนบ้านแม่มอญวิทยา เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านช่องลม
หัวข้อข่าว : การนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายนและธันวาคม 2560

     รองบุญล้อม โสภาพรมและ ศน.พวงพร นิลนิยม ได้มานิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายนและธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านช่องลม โดยนายสุรินทร์ สุทธดุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลมและคณะครูให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : เดินทางไกล

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง สนับสนุนให้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้นำยุวกาชาด ลูกเสือและยุวกาชาด จัดกิจกรรมบูรณาการเดินทางไกลร่วมกัน โดยเดินทางไกลระยะ ๔ กิโลเมตร และเข้ารับการฝึกการเรียนรู้ตามฐานต่าง ๆ จำนวน ๗ ฐาน จากโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ถึงบริเวณน้ำตกห้วยแม่ซ้าย ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐....จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

     รองบุญล้อม โสภาพรม และศน.พวงพร นิลนิยม สพป.เชียงรายเขต 1 เข้ามานิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 (ปชส.รร./ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ชมรมสป.ศธ.เชียงราย
หัวข้อข่าว : ชมรม สป.ศธ.เชียงราย แสดงความยินดี

     นายสมศักดิ์ มาลาวิลาศ (อดีต) ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รองประธานชมรม สป.ศธ.เชียงราย พร้อมคณะสมาชิกของชมรมฯ นำกระเช้าดอกไม้เข้าเยี่ยมเพื่อแสดงความยินดีกับ(๑) นายนพรัตน์ อู่ทอง (อดีต) ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ที่ได้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องทำการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (๒) นายกิตติชัย เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ว่าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ และ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา รอง ผอ.สพป.เชีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : มอบอุปกรณ์กีฬา

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง มอบหมายให้ นายจำรัส ฉันทะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ รับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก คุณตีตวันท์ สันดุสิต และคุณดุสิต สุต๊ะวงศ์ พร้อมคณะ ขอได้รับความขอบคุณจากทางโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ มา ณ โอกาสนี้ด้วย.....กัลยาณี อินต๊ะอ้าย..ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/411 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36