ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 887110  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : ตอนรับคณะผู้บริหารกรรมการ บริษัท ทีอีเอส เพาเวอร์ อีควิปเม้นท์ จำกัด และบริษัทหอการค้าไทย (ไทย-สิงคโปร์)

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) โดยการนำของนายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรรมการ บริษัทหอการค้าไทย (ไทย-สิงคโปร์) ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและ ทางบริษัท ทีอีเอส เพาเวอร์ อีควิปเม้นท์ จำกัด เพื่อมอบเครื่องกรองน้ำระบบ RO มูลค่า 60,000 บาท และ พัดลมติดผนังจำนวน 15 ตัว มูลค่า 20,000 บาทให้กับโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก. 2561

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) โดยการนำของนายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากรทางการ ได้อำนวยการ สอบธรรมศึกษาณ สนามสอบโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)โดยพระครูเวฬุวันประภากร เจ้าคณะตำบลนางแล เป็นประธาน และพระสงฆ์ 4 รูป เป็นกรรมการคุมสอบในครั้งนี้จำนวนผู้เข้าสอบ 77 คน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการปันฝันสู่น้องโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร

      โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดยนายสุรเจต ปาลี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับคณะตำรวจภูธรแม่ยาวและคณะสหายภูพานออฟโรล จากจังหวัดสกลนคร เพื่อมอบสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นแก่โรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ “ผาขวางเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันที่ 28 -29 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนผาขวางวิทยา โดยการนำของนายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวาง พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและคณะผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ “ผาขวางเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด (ภาพ-ข่าว/โรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

      เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ โดยการนำของนายปรีชา พันธุ์จำเริญผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการวันลอยกระทงโดยมีการให้นักเรียนได้ฝึกทำกระทงด้วยตนเอง กิจกรรมบูรณาการของห้องสมุดเรียนรู้ความเป็นมาประวัติของวันลอยกระทง และร่วมกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายในการแห่ขบวนกระทงไปสู่บริเวณลำน้ำงามหน้าวัดป่าหวายขุมเงินซึ่งมีผู้ปกครองและชุมชนร่วมงานกันหนาแน่นกิจกรรมเป็นไปอย่างมีความสุขสนุกสนาน เพื่อเป็นการสืบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

     นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : วันมหาธีรราชเจ้า

     .....เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนแม่มอญวิทยาได้ดำเนินการจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันมหาธีรราชเจ้า" โดยมีนายเสาร์แก้ว ปวงศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ให้เกียติมาเป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.....(ศรินญา/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : นักเรียนคนเก่ง โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ

     นายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ได้แสดงความยินดี เสริมสร้างขวัญกำลังใจ มอบรางวัลและเกียรติบัตรกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทีมประติมากรรมนูนสูง ชั้น ป4-6 โดยมีคุณครูอาทิตย์ จันต๊ะนา ,นางอรุณวรรณ ปัญญาบุญ ,นางสาวศศิธร นุ่มวงค์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและทีมประติมากรรมนูนสูง ชั้น ป4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองอันดับที่ 1 ได้เป็นตัวแทนของ สพป เชียงราย เขต 1 รอเข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : ลูกเสือทำความดี

     เด็กชายจีรากร หม่องชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ทำความดี โดยเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งแล้วนำส่งหาเจ้าของที่ทำหาย ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย (ภาพ / ข่าว ครูอาทิตย์ ) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี

     กองลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย (ภาพ / ข่าว ครูอาทิตย์ จันต๊ะนา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : สืบสานประเพณียี่เป็งลอยกระทงล้านนา ประจำปี 2561

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ นำโดยนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งลอยกระทงล้านนา ประจำปี 2561 โดยนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากใบตองและวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อนเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการบูชาขอขมาพระแม่คงคา ที่ให้มีแหล่งน้ำใช้ประโยชน์ในชุมชนของตนเอง (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์ จันต๊ะนา )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : การติดตามและประเมินผล“หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ของครู”

      นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยาพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับ ทีมวิทยากร STEM มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล และคณะ ที่มาติดตามและประเมินผล “หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ของครู” ณ. โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๑ (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่

      เมื่อวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2561 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับ คณะทันตกรรมบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มาให้บริการคลินิกทันตกรรมทางด้านการตรวจ บำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมและป้องกันปัญหาด้านทันตสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยาเพื่อให้เด็กในโรงเรียนมีสุขภาพปากและฟันที่ดี ณ.ห้องประชุมโคมมยุรา โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๑ (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เข้าร่วมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

     โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เข้าร่วมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย (CR1 PR 61 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/411 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36