ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 887114  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านโล้ะป่าตุ้ม ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 กลุ่มโรงเรียนดอยลาน

     ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 กลุ่มโรงเรียนดอยลาน จัดการเเข่งขันที่โรงเรียนบ้านโล้ะป่าตุ้ม ในวันที่ 18 กันยายน พ .ศ. 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : งานการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium) และผลการปฏิบัติการดีเลิศ (best practice)ประจำปี 2561 ระดับจังหวัดเชียงราย

     นายขจร แก้วตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) รับโล่ผลการปฏิบัติการดีเลิศ (best practice) ด้านกระบวนการบริหารจัดการสอนดีเด่น ระดับเหรียญทองชนะเลิศ และนางแสงเดือน มนทนม ครูชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ รับโล่การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium) ด้านสื่อการสอน ระดับเหรียญทองชนะเลิศ ในงานการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium) และผลการปฏิบัติการดีเลิศ (best practice)ประจำปี 2561 ระดับจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และตามแนวชายแดน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดยนายสุรเจต ปาลี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และตามแนวชายแดน รุ่น ที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโคมมยุรา โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : NEW DLTV

     นายสมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน. ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "การประชุมผู้อำนวยการ สพท. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV" โรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ด้วยระบบประชุมทางไกล (Tele Conference) ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนายุวชนคนคุณธรรมฯ

     ค่ายพัฒนายุวชนคนคุณธรรม และกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนให้แก่นักเรียนแกนนำของโรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์ )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนายุวชนคนคุณธรรมและกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดยนายสุรเจต ปาลี พร้อมด้วยคณะครูทุกท่าน จัดอบรมค่ายพัฒนายุวชนคนคุณธรรมและกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม มีใจเมตตาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนมนุษย์ สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขแก่แกนนำนักเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา ณ ห้องประชุมโคมมยุรา โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๑ (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : หน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อน

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยใช้สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ(ภาพ/ข่าว อาทิตย์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
หัวข้อข่าว : วันวิทยาศาสตร์ประจำปี2561

     วันที่17 ส.ค. 2561โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง พานักเรียนไปชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ประจำปี2561 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเป็นการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (ภาพ/ข่าว:โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 4 ซึ่งทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 และทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางหลักวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและนำคว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงร่วมอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น

     วันที่16 สิงหาคม 2561โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง นำนักเรียนมัธยมต้นเข้าร่วมอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นตามโครงการศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนแม่ข้าวต้ม จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในชุมชนไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง (ภาพ/ข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินินาถ

     .....เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่่ผ่านมาทางโรงเรียนแม่มอญวิทยา นำโดยนายคำนึง ยากองโค ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561.....(ศรินญา/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

     .....วันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา ,หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ซ้าย, โครงการพัฒนาบนพื้นที่สูง UHDP ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย,ตัวแทนชุมชน,หน่วยงานป่าไม้ และชาวบ้านห้วยลุหลวง ได้ร่วมกันดำเนินงานกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยลุหลวง.....( ภาพ / ข่าว:โรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี2561

     วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง จัดกิจกรรมวันอาเซียน นำโดย นายสังวาลย์ คำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์และนักเรียนทุกคน โดยมีกิจกรรมแต่งชุดประชาติอาเซียน การแสดงนิทรรศการอาเซียน และตลาดนัดอาเซียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561

     วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561นำโดย นายสังวาลย์ คำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพัฒน์ นามวงค์ ประธานกรรมการสถานศึกษาและผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านในเขตบริการ ร่วมกับแม่ดีเด่นในเขตบริการ คณะครู และนักเรียนทุกคน ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนชุมชน และตัวแทนนักเรียน วางพานพุ่มวันแม่ และร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินินาถ

      เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินินาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโคมมยุรา โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๑ (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/411 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36