ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 892177  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯ

     เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูโรงเรียนผาขวางวิทยาได้ให้การต้อนรับ นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รองผอ.สพป.เชียงรายเขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะนิเทศศึกษา ติดตาม ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภาค (BOOT Camp) ระยะที่ 2 รุ่นที่ 11 -๑๔ และคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา (ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนผาขวาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษา

     ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยพลูพิทยา โดยมี นายเกรียงกมล สมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาได้นำเสนอข้อมูลต่างๆ ในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนต่อไป เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสวนสนามถวายพระพรชัย รัชกาลที่10

      นายปรีชา พันธุ์จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โดยจัดพิธีเดินสวนสนามคณะลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ณ โรงเรียนสนามโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ เมื่อวันที่ ๒๕กรกฎาคม ๒๕๖๑ //ปชส.โรงเรียน ภาพ-ข่าว- เกษณี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561

      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นนำโดยนายปรีชา พันธุ์จำเริญ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายจากกิจกรรมบูรณาการฐานการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นปลุกจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์ภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์สมบัติที่ล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ตลอดไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2561

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายปรีชา พันธุ์จำเริญ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกระดับชั้น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ.วัดป่าหวายขุมเงินเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 เป็นกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนาซึ่งมีการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกิจกรรมรักการอ่านของห้องสมุดและการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในการร่วมกันจัดแตกแต่งต้นเทียนเพื่อเตรียมไปถวายวัด กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติกันทุกๆปีนักเรียนให้ความสนใจเรียนรู้ และเพิ่อเป็นการสืบทอดศาสนา-อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

     นายเกรียงกมล สมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาพร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีเวทีการแสดงออกของนักเรียนและกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : ต้อนรับ ชาวต่างชาติ

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ให้การต้อนรับ ชาวต่างชาติที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนและได้นำสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้บริจาคแก่ทางโรงเรียน (ภาพ/ข่าว อาทิตย์ )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

     นายสุรพงษ์ อินทจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
หัวข้อข่าว : ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

     นายวิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

     .....เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนแม่มอญวิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และปลูกฝังจิตสำนึกให้ทำความดีื ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี....(ศรินญา/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
หัวข้อข่าว : ถวายเทียนพรรษา 61

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือนำโดยนายวิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ วัด ได้แก่ วัดป่าซางดอยแก้ว หมู่ 16, วัดป่าซางเหนือหมู่ 4 และวัดบ้านนาเจริญ หมู่ 9 เพื่อสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความรักความสามัคคีตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป (จักรพล/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

     ....เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัย ณ อาศรมบ้านแม่มอญ เพื่อสืบสานประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน.....(ศริญา/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

     .....เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ตัวแทนชุมชนและหน่วยงานป่าไม้ ได้ร่วมกันดำเนินงานกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะหมู่บ้านแม่มอญ.....(ศรินญา/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนแม่มอญวิทยาจัดพิธีถวายพระพร

     .....เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน ตัวแทนชุมชนและหน่วยงานป่าไม้ ได้ร่วมกันจัดทำพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนแม่มอญวิทยา.....(ศรินญา/ภาพ-ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

     ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายเดชา ประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บริเวณโดยรอบของโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/412 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36